Středa, 24. července 2024

Západočeská univerzita otevře nový studijní program Environmentální inženýrství

Západočeská univerzita otevře nový studijní program Environmentální inženýrství

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) chystá studijní program Environmentální inženýrství. Bude o ekologické průmyslové výrobě, biologické rozložitelnosti výrobků a jejich dopadech na společnost, o dostupných zdrojích a dalším. Vzniká jako první příklad udržitelného vzdělávání v Plzni. Součástí projektu "ZČU 2025: Směrem k udržitelné univerzitě" budou kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost a úpravy předmětů, řekla dnes ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.

Nový program se otevře v akademickém roce 2026/27. "Ambicí je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Absolventi získají znalosti o bezodpadových technologiích, recyklaci materiálů a energetických souvislostech moderního inženýrství," řekl děkan fakulty Vladimír Duchek.

Zaměření podle něj odpovídá celospolečenské potřebě trvalé ekologické a sociální udržitelnosti při řízení podniků. Příkladem projektů, jimž by se noví environmentální inženýři při studiu mohli věnovat, jsou pasti na sršeň asijskou. Jejich prototyp vytiskli v březnu na 3D tiskárně výzkumníci z fakulty. Jsou ze speciálního materiálu, který se v přírodě za několik let rozloží.

Proměnou projde nabídka některých předmětů v existujících studijních programech na fakultách filozofické, elektrotechnické a ekonomické. Zahájené budou také tři nové kurzy celoživotního vzdělávání na fakultách umění, filosofické a pedagogické.

První nabídne vhled do vývoje architektury a designu s důrazem na rozvoj takzvaných zelených kompetencí pro 21. století, řekla mluvčí. Druhý komplexně představí problematiku zelené transformace EU v politických souvislostech. Mezi cílové skupiny patří také zaměstnanci veřejné správy a akademických institucí, řekl prorektor Jan Váně. Třetí kurz se zaměří na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, třeba na témata oběhového hospodářství, snižování emisí uhlíku a adaptaci na změnu klimatu.

ZČU chce být silným partnerem prosazujícím udržitelnost v regionálním kontextu. "Klademe si za cíl prohloubit a dále rozšířit existující spolupráci s Plzeňským krajem zaměřenou na aspekty udržitelného rozvoje a zelené transformace regionu," dodal Váně. Projekt financuje ministerstvo školství z Národního plánu obnovy.

Václav Prokš

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů