Úterý, 23. července 2024

Vláda projedná náklady na dodržování směrnice k ochraně vody před dusičnany

Vláda projedná náklady na dodržování směrnice k ochraně vody před dusičnany

Vláda ve středu projedná aktualizaci takzvané nitrátové směrnice, což je předpis Evropské unie, který má chránit vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Kabinet se bude zabývat zejména náklady na dodržování opatření směrnice, například odhadem investic na vybudování nových prostorů pro skladování statkových hnojiv.

Vláda probere také odhad nákladů na plnění administrativních a technických požadavků nitrátové směrnice, náklady spojené s kontrolou plnění normy, monitoringem jakosti vod, školicích činností a revizemi takzvaných zranitelných oblastí.

Zranitelné oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany a zemědělci tam mají přikázané určité způsoby hospodaření, musí každé čtyři roky přezkoumat a vymezit ministerstvo životního prostředí (MŽP). Způsob zemědělského hospodaření upravuje ministerstvo zemědělství v akčním programu. Vláda ho bude schvalovat ve druhé polovině června a účinnost plánuje resort od 1. července letošního roku.

Poslední vymezení uskutečnilo MŽP v roce 2019, plocha zranitelných oblastí tehdy dosahovala 42 procent celkové plochy Česka, což je nárůst oproti vymezení v roce 2015 o 0,1 procenta. Z celkové rozlohy zemědělské plochy tvořily zranitelné oblasti téměř poloviční podíl. Podle mapy zveřejněné ministerstvem zemědělství přibyly v roce 2019 zranitelné oblasti například na Tachovsku, Rakovnicku nebo okolí Vlašimi. Další revizi zranitelných oblastí MŽP připravuje. Výzkumný ústav vodohospodářský navrhuje v páté revizi zvýšení plochy o 0,36 procenta. Přibyla by například oblast u Povodí Oslavy a Jihlavy.

Znečištění vod dusíkatými látkami pocházejícími ze zemědělství může podle akčního programu ohrožovat lidské zdraví, poškozovat zdroje obživy, narušovat vodní ekosystémy i ohrožovat oprávněné používání vod. Směrnice ve zranitelných oblastech upravuje například období zákazu hnojení a stanovuje i další limity pro používaní hnojiv s dusíkem.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů