Středa, 24. července 2024

Inovované kurzy budou předávat tzv. zelené dovednosti

Inovované kurzy budou předávat tzv. zelené dovednosti

Díky projektu Zelené dovednosti na UK dostane celkem deset předmětů ve stávajících magisterských studijních programech Sociální a kulturní ekologie, Antropologická studia a v bakalářském programu Studia humanitní vzdělanosti novou podobu.

Zároveň k akreditaci připravujeme zcela nový kurz CŽV Podpora participativního a deliberativního rozhodování, který bude určen pro zájemce z řad zaměstnanců a zaměstnankyň samosprávy, veřejné správy i neziskového sektoru nebo profesionály ve sféře městského plánování a ochrany přírody i ze soukromého sektoru. Jeho absolventi a absolventky si osvojí inkluzivní participativní přístup k rozhodovacím procesům při udržitelném plánování měst a obcí a prohloubí své kompetence v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Kurz bude splňovat podmínky pro udělování microcredentials.

"Zelené dovednosti se dotýkají široké škály pracovních pozic ve všech oblastech. Jsou klíčové pro vyrovnávání se s turbulentními změnami společnosti a ekonomiky v důsledku klimatické krize a při snaze o její zmírnění. Pro jejich rozvoj se inovace kurzů několika studijních programů FHS UK zaměří například na porozumění společenským souvislostem udržitelnosti, využití antropologického výzkumu při plánování environmentálně udržitelného rozvoje měst a regionů či schopnost aktivně se zapojovat do veřejných debat o udržitelnosti," uvádí jeden z koordinátorů projektu doktor Ondřej Špaček.

Projekt Zelené dovednosti na UK, registrační číslo NPO_UK_MSMT-2114/2024-4, se zaměřuje na tvorbu nových a inovaci stávajících vyučovaných předmětů, do kterých budou zařazeny prvky reflektující tzv. zelené dovednosti. Tyto předměty budou naplňovat "17 SDGs" (Sustainable Development Goals OSN 2015-2030) a současně Strategii udržitelnosti Univerzity Karlovy. Projekt byl na Fakultě humanitních studií UK spuštěn 1. 1. 2024 a jeho dokončení se předpokládá k 31. 12. 2025 a je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty MŠMT 7.4. Přizpůsobení škol - podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách.

http://fhs.cuni.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů