Pondělí, 22. července 2024

Česká a Slovenská inspekce životního prostředí pokračují ve spolupráci při ochraně vod

Česká a Slovenská inspekce životního prostředí pokračují ve spolupráci při ochraně vod

Jedním z diskutovaných témat byla novelizace právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a také aktuální požadavky na činnost obou inspekcí. Zvýšená pozornost byla věnována problematice havárií na vodách a další regionální spolupráci jednotlivých inspektorátů v oblasti ochrany vod. uvedl Oldřich Jarolím, ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence ČIŽP.

Poslední setkání obou inspekcí se uskutečnilo v roce 2019 na Slovensku. Pětiletou přestávku měla na svědomí zejména omezení v souvislosti s pandemií COVID-19. Pravidelné setkávání se uskutečňuje dle Dohody mezi ČIŽP a SIŽP o vzájemné spolupráci, která vychází z Dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Dohoda byla uzavřena na dobu pěti let a prodlužuje se automaticky o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví.

V rámci jednání ČIŽP a SIŽP se uskutečnila mj. také exkurze na vodní dílo Štvanice, které je souborem vodohospodářských staveb, vybudovaných počátkem minulého století na pražském ostrově Štvanice, zahrnující Helmovské jezy, vorové propusti, plavební komory a malé vodní elektrárny. Jedná se o jednu z nejstarších průmyslových vodních elektráren na Vltavě. Budova je technickou památkou - elektrárna zde byla postavena již koncem 19. století při řešení zesplavnění Vltavy. Pohyblivý jez umístěný nad plavební komorou Štvanice je největším zařízením tohoto druhu v České republice. Doplňuje zdymadlo Štvanice a je zařazen mezi technické zajímavosti města Prahy.

http://www.cizp.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů