Čtvrtek, 25. července 2024

Vychází poslední svazek monumentální Květeny České republiky

Vychází poslední svazek monumentální Květeny České republiky

Botanický ústav AV ČR je hlavním koordinátorem souborného díla Květena České republiky. V nakladatelství Academia právě vychází poslední, devátý díl. Uzavírá tím více než padesátiletý projekt podrobné revize rostlinné diverzity, který byl zahájen v 70. letech minulého století a představuje nejpodrobnější a nejkomplexnější popis flóry na našem území.

Tato devítisvazková monografie zahrnuje všechny domácí druhy cévnatých rostlin, druhy zdomácnělé, zplanělé a častěji pěstované. Obsahuje také poznámky o druzích přechodně zavlékaných, méně často pěstovaných okrasných a užitkových rostlinách a také o rostlinách, jejichž výskyt na území ČR lze s určitou pravděpodobností očekávat.
Kromě charakteristiky jednotlivých druhů je velká pozornost věnována i údajům o tom, kde rostou, jak se mění jejich rozšíření a jaký je jejich praktický význam jako zdrojů potravin, surovin, léčiv, jako okrasných rostlin, plevelů apod.
Poslední díl navazuje na předchozí svazky, které byly průběžně vydávány od r. 1988. Přináší popis téměř 400 druhů ze sedmi čeledí, z nichž nejobsáhlejší jsou šáchorovité (Cyperaceae) a lipnicovité (Poaceae).
Zejména čeleď lipnicovitých, která zahrnuje trávy s krásnými českými jmény jako bér, bojínek, ježatka, metlice, rosička, sveřep, válečka, vousatka nebo zaječí ocásek,je ekonomicky a hospodářsky jednou z nejdůležitějších čeledí světa. Zahrnuje totiž také obilniny, které jsou klíčovými potravinovými zdroji pro lidstvo.
Text je doplněn 120 celostránkovými ilustracemi a na jeho vypracování se podílelo 33 autorů z předních botanických pracovišť v České republice. Hlavní editorkou 9. dílu byla Jitka Štěpánková z Botanického ústavu AV ČR.
Svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování se Květena České republiky řadí mezi nejpodrobnější flóry v celosvětovém měřítku a je jednou ze základních flór středoevropského prostoru, což z ní činí důležitý zdroj informací i pro botaniky v zahraničí. Žádný ze sousedních států totiž nemá obdobnou moderní květenu dokončenou.
Je však určena nejen výzkumným pracovníkům, ale i odborníkům v otázkách životního prostředí, ochrany přírody, zemědělské a lesnické praxe, učitelům biologie, studentům, amatérským botanikům a díky detailnímu zpracování i širší veřejnosti.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů