Středa, 24. dubna 2024

Co mají s městem na Seině společného české popelnice

Ve Francii vyjde odstranění odpadu tříděním a recyklováním třikrát dráž než jeho odvoz a spálení
Co mají s městem na Seině společného české popelnice
Jeden ze tří hlavních podniků v odpadovém hospodářství v ČR je holding A.S.A. Firma vznikla v roce 1988 v Rakousku, odtud název Abfall Service Austria . Od roku 1991 sdružuje české, rakouské, maďarské, slovenské a francouzské podniky služeb v oblasti výstavby a provozování zařízení pro ekologické nakládání s odpady. A.S.A. holding se ale v roce 1994 stal součástí hlavního francouzského energetického koncernu Electricité de France- EDF, který prostřednictvím své skupiny TIRU, specializované na likvidaci domovního odpadu, tak získal výhodnou pozici v celé střední Evropě. Francouzský vlastník má tedy co mluvit i do hospodaření s českým odpadem. Zatímco ve Francii směřuje politika ke spalování odpadu, protože není prostor pro jeho skladování a nové zákony tento způsob likvidace stále více omezují, v ČR se A.S.A. zatím specializuje právě na zakládání a provoz skládek s předchozím tříděním odpadu. "Od ledna 1998 existuje v ČR zákon nařizující separaci odpadu, ale nejsou v něm stanoveny sankce," upozorňují pracovníci A.S.A. a poukazují také na to, že bude třeba vyřešit problém recyklace vytříděných odpadků. Ve Francii vyjde odstranění odpadu tříděním a recyklováním třikrát dráž než jeho odvoz a spálení. Ovšem vzhledem k tomu, že stát má zájem na zvýšení podílu třídění a recyklování odpadu, rozdíl v nákladech vyrovnává subvencemi. Nové vedení také hledá možnosti zhodnocení odpadu. A.S.A. začala od předloňska na pražské skládce v Ďáblicích využívat uvolňovaný a odsávaný skládkový plyn (1600 kubíků za hodinu) k výrobě elektrické energie. Odpadním teplem se zatím vyhřívá administrativní budova firmy. Source: Právo
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů