Úterý, 16. dubna 2024

Odpadové hospodářství v oblasti komunálního odpadu

18. Díl příručky ICLEI ke stažení ve formátu PDF
Odpadové hospodářství v oblasti komunálního odpadu
SVAZEK 18 příručky ICLEI ODPADOVÉ HODPODÁŘSTVÍ V OBLASTI KOMUNÁLNÍHO ODPADU 18.0 Úvod .............................................. 3 18.1 Právní podklady........................... 4 18.2 Vytipování problému ................... 6 18.3 Stanovení priorit .......................... 8 18.3.1 Zásady ............................. 8 18.3.2 Ukazatele ......................... 9 18.4 Technická oeiení......................... 11 18.4.1 Prevence vzniku a minimalizace množství odpadu.......... 11 18.4.2 Recyklace odpadu ......... 12 18.4.3 Toídiní odpadu .............. 13 18.4.4 Kompostování/Biodegradace organického odpadu ............... 14 18.4.5 Získávání energie .......... 15 18.4.6 Snižování objemu nebo poedbižná úprava za studena .......... 16 18.4.7 Ukládání na skládku ...... 16 18.4.8 Úprava jiného odpadu ... 18 18.4.9 Oízení podniku odpadového hospodáoství ...... 19 18.4.10 Oízení poepravy odpadu ............ 19 18.5 Plánování akcí ............................ 19 18.5.1 Poeáteení výbir oeiení .. 19 18.5.2 Posouzení vlivu na životní prostoedí (EIA) ............ 20 18.5.3 Finanení a právní poedpoklady ......... 20 18.5.4 Koneený výbir oeiení ... 20 18.6 Zavádiní do praxe ..................... 20 18.7 Financování ................................ 22 Literatura ........................................... 24 Poípadové studie I. Katowice, Polsko ............................. 26 II. Curych, -výcarsko ......................... 28 III. Kodao, Dánsko ............................. 30 Odpadové hospodáoství v oblasti komunálního odpadu v Eeské republice ....... 32 zde ke stažení ve formátu PDF Pokud Vám PDF soubor otevře prázdné okno, je třeba kliknout na něj pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit jako, poté si ho otevřete u sebe na počítači. Prohlížeč formátů PDF naleznete zde Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů