Pondělí, 22. dubna 2024

Petice za záchranu vratných lahví

návrh Hnutí DUHA
Petice za záchranu vratných lahví
Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě České republiky Petice za záchranu vratných lahví V posledních měsících mizejí z obchodů nápoje ve vratných lahvích. Na nátlak některých obchodních řetězců a výrobců jsou hromadně nahrazovány plastovými lahvemi na jedno použití. Odborné srovnávací studie prokázaly, že opakovaně (v našich podmínkách v průměru čtyřicetkrát) používané vratné lahve jsou ekologicky mnohem šetrnější. Nevratné lahve naopak vytvářejí zbytečný odpad, o který se musí následně postarat spotřebitelé a obce. Navíc jsou nápoje v jednorázových obalech obvykle dražší, než ve vratné lahvi. Nesouhlasíme s diskriminací zákazníků a zbytečným poškozováním životního prostředí. Žádáme proto, aby možnost vybrat si v obchodě nápoje ve vratných i v nevratných obalech, zůstala zachována. Podporujeme návrh Hnutí DUHA, který uloží výrobcům povinnost zálohovat a recyklovat nevratné PET lahve (případně další druhy jednorázových nápojových obalů, jež se nejvíce podílejí na rostoucím množství odpadu) a současně zaplatit většinu vyvolaných nákladů. Tento návrh by měl být součástí připravovaného zákona o obalech a obalových odpadech. Povinnost zálohovat by nezačala anebo přestala platit, pokud bude podíl vratných zálohovaných obalů na celkovém množství daného druhu obalu činit nejméně 30% počínaje rokem 2002, 50% od roku 2005, a 60% od roku 2006. Rovněž požadujeme zavedení stálé minimální výše záloh (2 Kč a více), která bude přehledně vyznačena na etiketě lahve. Petiční výbor: MUDr. Pavel Andrš, člen Rady města Olomouce Zuzana Čechová, prodejna Minerální vody, nápoje a potraviny, Brno RNDr. František Čermák, vedoucí Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Rýmařov Jiří Horák, Horákova benátská sodovkárna, Benátky nad Jizerou Jiřina Koukolová, Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc Vyplněné petiční archy, prosím, zasílejte a s vašimi náměty a dotazy se obraťte na adresu Jiřina Koukolová, Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc, tel: 068/5228584, e-mail: hduhaol@iol.cz. nebo Ivo Kropáček, Hnutí DUHA Brno, Bratislavská 31, 602 00 Brno, tel: 05/45214431, fax: 05/45214429. e-mail: hduhabr@ecn.cz. Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě České republiky Petice za záchranu vratných lahví Připojujeme se k Petici za záchranu vratných lahví, souhlasíme s textem na straně 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jméno a příjmení, Bydliště (ulice,město,PSČ), Podpis, Pošlete mi informace o kampani Za záchranu vratných lahví
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů