Úterý, 16. dubna 2024

Chemické odpady mohou ohrozit Labe u Synthesie

Při stoleté vodě by záplavová vlna přímo zasáhla nejhorší skládky
Chemické odpady mohou ohrozit Labe u Synthesie
P a r d u b i c e - Znečištění stovkami tisíc tun chemického odpadu hrozí Labi v případě, že k areálu pardubické chemičky Synthesia dorazí stoletá voda. Nejnovější analýza starých ekologických škod v areálu podniku upozorňuje, že největší nahromadění chemikálií je totiž právě v záplavové oblasti. Celkově odborníci, kteří mapovali zejména znečištění podzemních vod a zemin, vyčíslili náklady na odstranění ekologických škod zbylých ze socialistické éry podniku na téměř dvě a půl miliardy korun. "Letos byl v areálu podniku dokončen průzkum, který potvrdil, že se chemikálie na nezabezpečených skládkách, v podzemní vodě a zeminách průběžně vyplavují do Labe. Při stoleté vodě by však záplavová vlna přímo zasáhla nejhorší skládky, což by bylo pro Labe velké ohrožení," uvedl vedoucí odboru Staré zátěže Synthesie Petr Pozděna. Na nezabezpečených skládkách v záplavové oblasti je podle průzkumu uloženo téměř pět set tisíc tun chemického odpadu. Další desítky tun nebezpečných chemikálií, například chlorbenzenu, dichlorbenzenu nebo toluenu, jsou v několika lagunách či přímo v podzemní vodě a horninovém prostředí. Podle odborníků z královéhradeckého podniku Povodí Labe by důsledky spláchnutí chemického odpadu případnou povodní zřejmě dosáhly až k sousedům. "Problémy by mohly být až v Německu, které by mohlo uplatňovat požadavky na finanční náhradu. Znečištění by se určitě šířilo do dalších území, příbřežní sedimenty by mohly být zasaženy do velké vzdálenosti," potvrdil pracovník oddělení čistoty vod Povodí Labe Stanislav Verner. Likvidace jedné z největších ekologických časovaných bomb v zemi záleží na penězích a na stanovisku České inspekce životního prostředí. "Od Fondu národního majetku máme smlouvu na šest set padesát osm milionů korun, po vládě však žádáme kvůli zvýšení nákladů jednou tolik. O miliardu tři sta milionů korun žádáme Evropskou unii, jejíž hospodářská komise vybrala náš projekt před čtyřmi lety jako pilotní pro ekologickou pomoc východní Evropě," uvedl Antonín Kvaček, který má v podniku Synthesia ekologii na starosti. Česká inspekce životního prostředí má do poloviny roku rozhodnout, v jakém rozsahu škodliviny zlikvidovat. Hlavní inspektor královéhradecké divize Radomír Hyšpler však včera nebyl k zastižení, nikdo další nebyl oprávněn se k záležitosti vyjádřit. Podle odhadů odborníků by celková sanace trvala deset let, Synthesia počítá se zahájením prací ještě letos. Author: Bibem Martin Source: Mladá fronta Dnes
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů