zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zápis z dubnového kabinetu Odpady

02.05.2000
Odpady
Zápis z dubnového kabinetu Odpady
Téma plastové odpady
Tématem dubnového kabinetu (pod vedením Ing. Pavla Nováka, AEA Technology) měl za téma nakládání se spotřebitelskými plastovými odpady (zejména obaly). Na úvod informoval Ing. Durdík z odboru odpadů MŽP, gestor připravovaného zákona o obalech, o stavu prací na tomto zákoně. Do konce června by měl být na světě věcný záměr, platnost obalového zákona (pokud půjde vše podle harmonogramu prací) od začátku roku 2002. Dosažení plného souladu s evropskou směrnicí 94/62 se předpokládá od roku 2005 (odložení termínu pro plnění procentuálních požadavků na využívání a recyklaci obalových odpadů). Dle vyjádření Ing. Durdíka není zákon dosud zpracován v ucelené podobě, kterou by bylo možno prezentovat, přesto však naznačil některé zajímavé skutečnosti. Původci obalů (resp. ti kdož je uvádí do oběhu) budou podléhat povinnosti registrace buď na MŽP nebo ČIŽP, budou povinni předkládat plány zajištění zpětného odběru obalů, způsob informování veřejnosti o způsobu zpětného odběru či smlouvu s organizací zajišťující zpětný odběr. Organizace zajišťující zpětný odběr budou muset projít poměrně složitou procedurou, aby obdržely povolení k této činnosti a budou pod přísnou kontrolou orgánů státní zprávy (počítá se se vznikem několika organizací zajišťujících zpětný odběr). Orgány státní správy by měly být dle obalového zákona: MŽP, MPO, MF, ČOI, ČIŽP a Celní orgány. Nedořešen zůstává prozatím systém podpory vratných obalů. Probíhají složítá jednání v rámci specielně sestavené pracovní komise za účasti zástupců ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, úřadu pro hospodářskou soutěž a dalších odborníků. Není bez zajímavosti, že v současné době prošla poslaneckou sněmovnou novela zákona o ochraně spotřebitele, která se poměrně významným způsobem dotýká vratných obalů. Zajímavé bude jak se k této otázce postaví senát (zejména po známé kauze s novelou odpadového zákona a následnou ústavní stížností). V této oblasti se jistě máme ještě na co těšit. Pokračoval p. Trávníček z městského úřadu Havlíčkův Brod. Sdělil zkušenosti s tříděním plastů v jejich městě. Nadchl je přístup Světlé nad Sázavou a jejich partnerského města Harlemu. Město má 70 kusů 2 kubíkových kontejnerů a 25 000 obyv. Kontejnery jsou v docházkové vzdálenosti do 250 m. Dotřiďují ručně. Vše sváží AVIE jeden den v týdnu. Asi 300-400 Kč/t dostanou od Ekokomu. Plasty od nich odebírají 2 firmy. Občané chtějí třídit a chtějí více kontejnerů. Mají zkušenost, že se do 12 kubíkovÉ Avie naloží pouhých 300 kg plastů, takže uvažují o lisování, protože jinak je svoz málo efektivní. Platí asi 400 Kč/t tomu kdo si plast bere a 600 Kč/t za dopravu k němu. Ing. Durdík z MŽP doplnil, že celkové náklady na sběr plastů a jejich likvidaci vycházejí podle jejich studie na 7 Kč/kg (při započítání všech nákladů). Dále vystoupil Ing Kozel z Ekokomu s podrobnou studií z oblasti sběru a využívání plastových odpadů ve formě několika následujících grafů. Naše republika je na tom v porovnání se státy EU poměrně dobře (na rozdíl od porovnání v oblasti sběru a využívání papíru a skla). Dále sdělil Ing. Kozel přítomným, že Ekokom a.s. vstupuje do druhé (již stabilizované) fáze svého rozvoje. V současné době sdružuje 2 000 obcí se 3 000 000 obyvatel a přechází na diferenciaci příspěvků pro třídění jednotlivých komodit na straně obcí (týka se papíru, skla, kovů a plastů). Očekávané trendy v oblasti plastových odpadů: Zvýšení kapacity recyklace PET na čtyřnásobek až šestinásobek Omezení recyklace směsného plastu Zahájení výroby standardních re-granulátů Rozvoj výroby RDF paliv Rozvoj sběru fólií a komoditně orientovaného sběru domovního odpadu Celkové zvýšení zpracovatelské kapacity o 50-70% Vývoz plastů zvláště v oblasti PET Na závěr následovala poměrně živá diskuse (není se co divit, námětů bylo opravdu hodně). Zapsal Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí