zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh k doplnění novely zákona o regulaci reklamy

27.06.2000
Odpady
Návrh k doplnění novely zákona o regulaci reklamy
Konec přeplněných poštovních schránek?
Jak omezit vznik tun odpadového papíru z nevyžádaných reklamních materiálů? Přinášíme návrh občanských sdružení Vita Ostrava a ARS AEQUI et BONI k v současné době projednávané novele zákona o regulaci reklamy A. Znění návrhu Demonstrativní výčet příkladů nevyžádané reklamy, která se zakazuje § 2 odst. 1 písm. f) ?(stávající text vládního návrhu novely je vyznačen normálně, naše doplnění kurzívou): f) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje, zejména nevyžádané reklamy šířené za použití automatických systémů telefonního volání bez lidské účasti, faksimilního přístroje nebo přenosem datové zprávy x nebo doručením zásilky bez adresy do poštovní schránky viditelně označené nálepkou, že si adresát doručování reklamních zásilek bez adresy nepřeje. Prováděcí předpis stanoví náležitosti označení poštovní schránky nálepkami, způsob distribuce a zveřejňování statistiky jejich prodejnosti a dále způsob povinného označování zásilek bez adresy, které nejsou reklamou ve smyslu tohoto zákona. ___________________________________________________ X § 2 písm. ___ zák. č. ____/2000 Sb., o elektronickém podpisu + Související zmocňovacího ustanovení Vkládá se nový § 8a: ?§8a Zmocňovací ustanovení Ministerstvo dopravy a spojů vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 1 písm. f.? Zdůvodnění návrhu Legislativní rada vlády se dle našeho mínění zcela prozřetelně pokusila zapracováním písm. f) do § 2 odst. 1 vládního návrhu novely zamezit některým v ČR neúnosně rozšířeným praktikám, které poškozují spotřebitele (adresáty reklamy). Protože by však vládou navržené znění mohlo vést k obcházení, resp. porušování s poukazem, že v daném případě k obtěžování adresáta nedochází či že mu nevznikají náklady, anebo, že jde o zcela bagatelní jevy, navrhujeme doplnit ustanovení o demonstrativní výčet nejběžnějších forem reklam, které spadají pod písm. f). Jedná se o reklamu šířenou prostřednictvím: - automatické telefonní služby bez lidské obsluhy a především reklamu zasílanou faxem (obojí explicitně zakázáno evropským právem ve směrnici č. 97/7 EC, čl. 10), neboť zatímco telefonní rozhovor s naprogramovaným strojem může být traumatizující a více než obtěžující, reklama prostřednictvím faxu působí přímé a pro drobné uživatele faxu nikoliv malé náklady za spotřebovaný toner a papír a kromě toho blokuje linku. Reklama živým rozhovorem po telefonu zůstává navrženým ustanovením obecně nedotčena (povolena), což odpovídá zvyklostem některých odvětví (zvláště ve vztazích mezi podnikatelskými subjekty). Konkrétní obtěžující excesy (zvláště opakované vyzvánění poté, co byl reklamní hovor odmítnut) ovšem mohou také naplnit skutkovou podstatu písmena f). Reglementace povinnosti začít takový hovor upozorněním, že jde o reklamu, resp. přímý marketing bude snad v souladu s evropským právem zakotvena speciálním zákonem ?o prodeji na dálku?. Náš návrh koresponduje s nedávno přijatým zákonem o telekomunikacích, jehož § 85 hovoří o obligatorním předchozím písemném souhlasu účastníků, kterým má být touto formou adresován přímý marketing. Dále zákon stanovuje povinnost na požádání v seznamu účastníků uvést, že jeho data nesmí být užity pro účely přímého marketingu. Tato úprava telekomunikačního zákona však nestanoví přímý zákaz zadavateli, neboť stanovuje povinnost pouze provozovatelům veřejné telekomunikační sítě! Koalicí nevládních organizací navrženým doplněním textu písm. f) tak nedochází k zdvojení úpravy, nýbrž naopak k jejímu ucelení. Zvolená legislativní terminologie je záměrně volena shodně s terminologií zavedenou telekomunikačním zákonem. - Přenosem datové zprávy, jinými slovy v současném stádiu techniky buď formou tzv. mailu elektronické pošty, anebo formou tiskové zprávy zaslané na mobilní telefon. Nevyžádaný reklamní mail (mezi uživateli přezdívaný ?spam?) klade nejenom paměťové a finanční nároky na doručení, které hradí adresát, ovšem daleko vážnější problém představuje nebezpečí zavlečení počítačového viru do počítače či sítě adresáta. Proto je nutné tuto formu reklamy jednoznačně zakázat. V případě mobilní telefonie sice stávající operátoři umožňují nastavení režimu, který brání přijímání tiskových reklamních zpráv, avšak pouze zpráv, které jsou rozesílány centrálně těmito operátory (jako služba inzerentům). Není proto vyloučeno, aby reklamu šířil kdokoliv za použití vlastního seznamu mobilních čísel. Nevyžádaná reklama po mobilu ruší a zaplňuje paměť mobilního telefonu, proto i ona právem patří do demonstrativního výčtu písm. f). - Tzv. direct mail do poštovních schránek (reklamní letáky) se jeví být bezpochyby nejrozšířenějším problémem. Námi navržená úprava vychází vstříc volání spotřebitelů, kteří se ať již z nechuti k plýtvání (ekologické ohledy), anebo neméně často vedeni starostí, jak s přísunem reklamních tiskovin naložit, dožadují práva dodávky takovéto reklamy odmítat. Úspěšnost pokusů označit schránky příslušným upozorněním odvisí od slušnosti doručovatelů (nikoliv pouze Česká pošta, ale mnohem častěji brigádníci specializovaných firem). Zřetelně schází zákonná úprava, kterou nyní navrhujeme. Vycházíme z inspirace některými zahraničními modely (např. Rakousko), a to včetně navazujícího systému pravidelného oznamování počtů prodaných nálepek na určitém území, což má napomoci zasilatelským firmám plánovat počty výtisků svých letáků. Právě s tímto ohledem navrhujeme přijmout krátkou prováděcí vyhlášku. Navržený zákaz tedy není radikálním omezením direct mailu, znamená jen cestu k respektování předem vyjádřeného přání spotřebitelů, kteří se cítí být obtěžováni. Ve vztahu k tomuto bodu našeho návrhu upozorňujeme, že se někdy mylně objevují názory, že od 1.června účinný zákon o ochraně osobních údajů zakazuje tuto formu reklamy, resp., že občany vybavuje právem se proti ní ohradit. Takový závěr platí pouze v případě, že do schránky byla doručena adresovaná zásilka! Jen na jejím podkladě se fyzické osoby mohou ohradit a žádat, aby byly vymazány z databáze zasilatelské firmy. Zásilky bez adresy obsahující reklamu, které jsou vhazovány do všech schránek na určitém území, tedy zásilky, pro jejichž doručení nebyla třeba žádná databáze, takto odmítat nelze. Proto také formulujeme náš návrh výslovně vztažený k zásilce bez adresy. Pozn. o souvislosti navrženého ustanovení s ekonomickými dopady celé novely: Jestliže dnes slyšíme varovný křik, že novelou dojde k poškození médií, potom náš návrh může médiím některé ztráty (viz. tabáková reklama) kompenzovat. Když budou firmy omezeny v nevyžádané přímé reklamě po telefonu, faxu, internetu či prostřednictvím poštovních schránek, nezbude jim nic jiného než, aby při srovnatelných nákladech inzerovaly v médiích. Náš návrh nechrání pouze spotřebitele, ale pomáhá také ekonomické soběstačnosti sdělovacích prostředků. Kontakty: ARS AEQUI et BONI (AAetB) - občanské sdružení se sídlem Praha 1, Petrská 29, tel./fax.: 02/24816147, e-mail: ars@i-pravo.org, Internet: www.i-pravo.org kontaktní osoba: Mgr. Martin Elger, tel. 0604/238350 Vita - občanské sdružení, Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava, tel./fax: 069/6611158 nebo 069/6616155, e-mail: vitaova@ova.comp.cz, Internet: www.vitaova.cz kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kanichová, tel.: 069/6611158 Zdroj: e-mailová konference ECN, Zkrátil Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí