Pondělí, 22. dubna 2024

Ďáblická skládka má uznávaný mezinárodní ekologický certifikát

Je to zcela jistě prestižní záležitost
Ďáblická skládka má uznávaný mezinárodní ekologický certifikát
Mezinárodní certifikáty ISO osvědčující dodržování norem jakosti a šetrnosti vůči životnímu prostředí byly uděleny společnosti .A.S.A., která provozuje skládku komunálních a živnostenských odpadů v pražských Ďáblicích, největší svého typu v ČR a první ve východní Evropě. "Je to zcela jistě prestižní záležitost nejen pro společnost .A.S.A. Takové ocenění vrhá lepší světlo na celou problematiku, jak se u nás vypořádáváme s odpady. Dokazuje to, že se v tomto směru rychle přibližujeme státům Evropské unie," řekla v úterý Právu náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová. Pražská skládka v Ďáblicích byla uvedena do provozu na podzim roku 1993. "Celé těleso skládky je dokonale utěsněno, jednotlivé sektory jsou vybaveny odvodem průsakových vod a odplyňovacím sytémem, odvedený plyn je pak dále využíván k výrobě elektrické a tepelné energie. Skládka je průběžně rekultivována, už na jaře 1998 byly zahájeny práce na ozelenění," sdělil technický ředitel společnosti Karel Procházka. Za jeden z problémů, s nimiž se musela firma při budování a provozu skládky vyrovnat, označil její generální ředitel Petr Vokřál přísun vody. "Abychom zabránili hromadění tepla a plynů uvnitř tělesa skládky, je třeba neustále dodávat vlhkost. To je problém každé větší skládky, kde vlhkost přijímaná povrchem nestačí. Jedním z možných řešení by bylo využití vody znečištěné například potravinářským průmyslem, na druhou stranu zákon zakazuje ukládat na skládky jakýkoli tekutý odpad. V současné době tedy používáme ke zvlhčování pitnou vodu," dodal. Ďáblická skládka má být podle propočtů naplněna během dvou let, už nyní ale probíhají tzv. činnosti následné péče - likvidace průsakových vod, odčerpávání skládkových plynů. Tyto práce bude společnost .A.S.A. provádět ještě po dobu padesáti let po uzavření skládky. Author: Růžičková Lucie Source: Právo
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů