Pondělí, 22. dubna 2024

Zpráva o výsledcích dosažených v projektech občanských sdružení podpořených MŽP v roce 1999

Všechny získané materiály byly předány do knihovny MŽP
Zpráva o výsledcích dosažených v projektech občanských sdružení podpořených MŽP v roce 1999
Občanská sdružení ve svých projektech odrážejí široký záběr činností, které v oblasti životního prostředí vyvíjejí. Konečné výstupy projektů jsou proto velmi rozdílné. V podstatě můžeme výsledky práce občanských sdružení rozdělit do třech oblastí. Do první patří odborné a osvětové publikace, videokazety, časopisy, plakáty a nejrůznější jiné tiskoviny. Druhou oblastí je péče o biodiverzitu naší přírody, tedy management chráněných území, přírodovědné inventarizace, záchranné a reintrodukční práce apod. Ve třetí oblasti jsou všechny ostatní práce: ochranářské tábory, semináře, školení, výstavy nebo poradenský servis. O tom, jakým způsobem a zejména s jakým výsledkem byl ten který projekt realizován, je občanské sdružení povinno informovat MŽP prostřednictvím závěrečné zprávy, která je nedílnou součástí vyúčtování. Občanská sdružení, která byla podpořena v roce 1999, dodala vyúčtování včetně zpráv až na malé výjimky včas a v pořádku. Přísnější evidenci byly opět podrobeny zejména publikace a ostatní tiskoviny, protože MŽP má zájem zpřístupnit informace v nich obsažené co nejširšímu okruhu případných zájemců. Všechny takto získané materiály byly předány do knihovny MŽP a dále je mají k dispozici pracovníci odboru pro styk s veřejností a pracovník, který má na starosti environmentální osvětu, vzdělávání a výchovu. Domníváme se, že přehled výsledků práce občanských sdružení může být cennou informací, a to nejen pro ilustraci využití prostředků dotace. Zveřejnění tohoto přehledu je předpokladem veřejné kontroly takto využívaných prostředků a veřejná kontrola je základním pilířem průhlednosti výběrových řízení. Proto uvádíme stručný přehled výsledků všech projektů, které byly podpořeny ve výběrových řízeních v roce 1999. V tabulce kterou najdete v Zpravodaji MŽP 07/2000 v Elektronické knihovně MŽP jsou shrnuty aktivity občanských sdružení podpořených dotacemi MŽP. Ing. Marta Černá, CSc. (e-mail: Cerna_Marta@env.cz), RNDr. Miloslav Novák (e-mail: Novak_Miloslav@env.cz), odbor strategií MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů