zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběrná střediska odpadu ve městě Brně

18.10.2000
Odpady
Sběrná střediska odpadu ve městě Brně
Umístění, provozní doba, ceník?
Na území města Brna existuje v současnosti 40 sběrných středisek odpadu nebo kontejnerových stání. Jejich majitelem je město Brno a jednotlivé městské části. Zde odpady třídí na využitelné složky, nebezpečné složky, spalitelné odpady, stavební sutě k recyklaci a skládkový odpad. Důsledné roztřídění a následnou manipulaci s odpady zajistí řádně vyškolená obsluha. Ve sběrných střediscích s plným vybavením je možno odložit odpady všeho druhu, v kontejnerových stáních je sortiment odebíraných odpadů limitován požadavky hygienika. Odebírání odpadu do 50 kg je pro občany zdarma, nad 50 kg je požadována úhrada částky dle tarifu. Seznam odebíraných odpadů je na každém provozu vyvěšen spolu s ceníkem pro fyzické osoby (zpoplatnění od určitého množství) a podnikatele. S provozem sběrných středisek odpadu ukončily městské části průběžné rozestavování volně stojících kontejnerů. BRNO - STŘED Hybešova 26 po - čt 8,30 - 12,30 13,00 - 18,00 tel. 43246913 pá - so 8,30 - 15,00 liché týdny p. Svoboda Křídlovická 21 po - čt 8,30 - 12,30 13,00 - 18,00 tel. 43246435 pá - so 8,30 - 15,00 sudé týdny p. Lukšík Plynárenská po 14,00 - 18,00 mob. 0604/431296 út - pá 8,00 - 12,00 14,00 - 18,00 mob. 0604/431359 so 14,00 - 18,00 Vídeňská (Jílová) po 14,00 - 18,00 út - pá 8,00 - 12,00 14, 00 - 18,00 so 14,00 - 18,00 p. Rodák mob. 0604/433647 SAKO Brno, a. s. tel.: 45221313 ŽABOVŘESKY Sochorova (tel. 41249458) po ? út 9,00 - 12,00 15,00 - 19,00 st 15,00 - 19,00 čt - so 9,00 - 12,00 15,00 - 19,00 ne 15,00 - 19,00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. Kobližná 19, Brno tel.: 42134235-6, p. Neufinger KRÁLOVO POLE Milíčova od 1.11. do 31.3. po 12,00 - 17,00 út - pá 10,00 - 17,00 so - ne 9,30 - 12,30 od 1.4. do 31.10 po 12, 00 - 18,00 út - pá 10,00 - 18,00 so 10,00 - 12,00 ne 16,00 - 20,00 SAKO - Recycling park, s.r.o. Černovická 15, Brno tel.: 45233501, p. Dvořák BRNO ? SEVER Dusíkova po 14,00 - 18,00 út - pá 7,30 - 12,00 14,00 - 18,00 so 8,00 - 12,30 Okružní (tel.: 48221041) po 14,00 - 18,00 út - pá 7,30 - 12,00 14,00 - 18,00 so 8,00 - 12,30 Utěchovská po - pá 14,00 - 18,00 so 9,00 - 13,00 RSS - EKOLOGIE, tel: 529616, Ing. Pich Bieblova (tel.: 48221042) po 14,00 - 18,00 út - pá 7,30 - 12,00 14,00 - 18,00 so 7,30 - 12,00 ne 15,00 - 18,00 ECOTECHNIEK CZ Kobližná 19, Brno tel.: 42134235-6, p. Neufinger Kaloudova po 14,00 - 18,00 út - pá 8,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 14,00 - 18,00 p. Dufek mob. 0606/829943 SAKO Brno, a. s. tel.: 45221313 ŽIDENICE Nezamyslova po - so 10,00 - 17,00 Macháčková R:, tel.: 44230568 ČERNOVICE Húskova, Mírová út - so 9,00 - 12,00 14,00 - 17,00 Blatouchova út - so 9,00 - 12,00 15,00 - 18,00 .A.S.A., spol. s r.o., tel.: 47122145 BRNO - JIH Bratří Žurků po, st, pá, so 13,30 - 16,30 Kšírova po, st, pá 16,30 - 19,00 so 15,30 - 18,00 Košuličova po, st, pá 14,00 - 16,15 so 13,00 - 15,15 ÚMČ Brno - jih Mariánské nám. 13, 617 00 Brno Tel.: 45234706, p. Černá BOHUNICE Ukrajinská út - čt 14,00 - 18,00 pá - so 10,00 - 18,00 ECOTECHNIEK CZ Tel.: 42134235-6 STARÝ LÍSKOVEC Vltavská po 14,00 - 18,00 út - pá 9,00 - 12,00 14,00 - 18, 00 so 9,30 - 12,00 Točná po 14,00 - 18,00 út - pá 9,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 9,30 - 12,00 .A.S.A., spol. s r.o. Vídeňská 102, Brno tel.: 47122145 KOHOUTOVICE Žebětínská po - pá 12,00 - 18,00 so 8,00 - 12,00 ECOTECHNIEK CZ tel.: 42134235 - 6 BYSTRC U Zoo út - pá 8,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 14,00 - 18,00 ne 9,00 - 12,00 Páteřní út - pá 12,00 - 19,00 so - ne 15,00 - 19,00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o. Kobližná 19, Brno tel.: 42134235-6, p. Neufinger, MVDr. Malá KOMÍN Pastviny po - so 11,00 - 17,00 tel. 41223108 pí Grossová SAKO Brno, a. s., tel.: 45221313 MEDLÁNKY Rysova po - pá 7,30 - 12,00 14,00 - 18,00 so 8,00 - 12,00 p. Štetka SAKO Brno, a. s. tel.: 45221313 ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA Hapalova po - ne 8,00 - 18,00 Dvořák comte, a.s. tel.: 41227619 MALOMĚŘICE A OBŘANY Slaměníkova po 14,00 - 18,00 út - pá 8,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 14,00 - 18,00 p. Novotný mob. 0604/844733 SAKO Brno, a. s. tel.: 45221313 LÍŠEŇ Kučerova po - so 9,30 - 16,30 Josefy Faimonové po - pá 9,30 - 16,30 ne 9,30 - 16,30 ECOTECHNIEK CZ tel.: 42134235-6, p. Neufinger, MVDr. Malá SLATINA Černovičky, Mikulčická (parkoviště Zemanova ? Černozemní po - pá 9,00 - 12,00 13,00 - 17,00 so 9,30 - 17,00 od 1.10. do 31.3 o 1 hod. kratší Technické služby Slatina tel.: 45216475, p. Josef Šik BOSONOHY Pražská po 14,00 - 18,00 st 9,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 8,00 - 12,00 RSS Ekologie Brno tel: 529616, Ing. Pich TUŘANY Malinská po 12,30 - 16,30 út - so 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30 Sladovnická po 12,30 - 16,30 út - so 8,00 - 12,00 12,30 - 16,30 ECOTECHNIEK CZ Kobližná 19, Brno tel: 42134235-6, p. Neufinger, MVDr. Malá ŽEBĚTÍN Pod Kopcem (od roku 2000) po 14,00 - 18,00 út - pá 9,00 - 12,00 14,00 - 18,00 so 9,30 - 12,00 14,00 - 18,00 ne 14,00 - 18,00 ECOTECHNIEK CZ tel.: 42134235-6 p. Neufinger, MVDr. Malá JEHNICE Plástky út, st 16,00 - 19,00 so 9,00 - 13,00 ECOTECHNIEK CZ tel.: 42134235-6, p. Neufinger, MVDr. Malá OŘEŠÍN Drozdí so 9,00 - 12,00 ÚMČ Brno - Ořešín tel.: 41237257 ÚTĚCHOV Adamovská 25 st 16,30 - 18,00 so 9,30 - 11,00 ÚMČ Brno ? Útěchov tel: 41239135 Ceník za odložení a zajištění zneškodnění odpadů ve sběrných střediscích odpadů dle druhů : Katalogové číslo Název odpadu Cena pro občany Cena pro podnikatele 150102 Plastový obal znečištěný zdarma 16 Kč/kg 150103 Dřevěný obal znečištěný zdarma 16 Kč/kg 150104 Kovový obal znečištěný zdarma 16 Kč/kg 160103 Staré pneumatiky z osobních aut zdarma 40 Kč/ks 160103 Staré pneumatiky z nákladních aut, traktorů 100 Kč/ks 100 Kč/ks 160601 Autobaterie zdarma 20 Kč/ks 160603 Baterie asfaltové zdarma 1 Kč/ks 160604 Baterie knoflíkové zdarma 1 Kč/ks 170201 Odpadní stavební dřevo zdarma 1 Kč/kg 170101 Stavební suť zdarma 0,50 Kč/kg 170302 Asfalt bez dehtu zdarma 16 Kč/kg 170406 Železný šrot zdarma zdarma 200101 Sběrový papír (noviny, obaly, lepenka) zdarma zdarma 200102 Sběrové sklo (bílé, barevné) zdarma 0,50 Kč/kg 200103 Drobné plastové předměty zdarma 16 Kč/kg 200104 Ostatní plasty (odpadní fólie, polyakrylátová vlákna) zdarma 16 Kč/kg 200104 Polystyren zdarma 120 Kč/m3 200104 Odpad PVC zdarma 18 Kč/kg 200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) zdarma zdarma 200106 Ostatní kov (Al, Pb, Cu, Zn, Ni) zdarma zdarma 200107 Dřevo zdarma 1 Kč/kg 200109 Olej a/nebo tuk zdarma 5 Kč/kg 200110 Oděv zdarma 2 Kč/kg 200111 Sběrový textil zdarma 2 Kč/kg 200112 Barva, lepidlo, pryskyřice zdarma 15 Kč/kg 200113 Rozpouštědlo zdarma 18 Kč/kg 200114 Kyselina zdarma 18 Kč/kg 200115 Hydroxid zdarma 18 Kč/kg 200116 Detergenty, odmašťovací přípravky zdarma 18 Kč/kg 200117 Fotochemikálie zdarma 10 Kč/kg 200118 Léky zdarma 15 Kč/kg 200119 Pesticidy zdarma 18 Kč/kg 200121 Zářivka a/nebo výbojka zdarma 15 Kč/ks 200122 Nádobka od spreje zdarma 16 Kč/kg 200124 Staré ledničky zdarma 120 Kč/ks 200124 Staré televizory a rádia zdarma 8 Kč/kg 200201 Odpad rostlinného původu zdarma 1 Kč/kg 200301 Objemný odpad z domácností zdarma 2 Kč/kg Do kategorie drobných podnikatelů se zařazuje automaticky každý, kdo odevzdá jednorázově více než 50 kg odpadů s tím, že je povinen se legitimovat a za likvidaci odpadu je povinen uhradit částku dle tarifu. Zdroj: www stránky magistrátu města Brna
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí