Pondělí, 22. dubna 2024

Nový integrovaný systém odpadového hospodářství

v jihočeském regionu.
Nový integrovaný systém odpadového hospodářství
Ve čtvrtek 30. listopadu 2000 se v prostorách Regionální rozvojové agentury v Českých Budějovicích setkali zástupci orgánů státní správy a samosprávy, představitelé nejvýznamnějších firem, zabývajících se nakládáním s odpady na jihu Čech a zástupci orgánů ochrany přírody a krajiny na společném semináři, jehož cílem byla prezentace návrhu nového integrovaného systému odpadového hospodářství v jihočeském regionu. Prvním impulsem k vypracování tohoto návrhu byla skutečnost, že produkce odpadů, která nevyhnutelně doprovází v každé době téměř každou činnost člověka, se postupně stává stále větším problémem a nerudovská otázka "Kam s ním?" (tj. s odpadem - pozn. redakce) se zcela zákonitě dostává do popředí zájmů v komunální politice všech regionů. Z tohoto důvodu bylo z podnětu akciové společnosti Jihočeská energetika iniciováno zadání na vypracování projektu, který nese název "Integrovaný systém odpadového hospodářství" v regionu Jižní Čechy (zkráceně ISOH) a který vypracovala společnost ECO trend s. r. o. v součinnosti s předními odborníky v oblasti nakládání s odpady. Návrh vychází ze zkušeností Strategickým cílem ISOH je dosažení trvale udržitelného odpadového hospodářství s respektováním sociálních dopadů a ekonomického vývoje jihočeského regionu. Návrh koncepce ISOH vychází z dosavadních zkušeností, velké množství poznatků, které řešitel projektu získal při rozsáhlém plošném průzkumu v terénu a také z analýzy dosavadních koncepčních materiálů, zpracovaných v posledních deseti letech pro území jižních Čech. Zásadně je koncepce ISOH definována jako zdokonalení současného fungujícího systému nakládání s odpady v regionu a předložený materiál byl účastníky semináře jednoznačně označen za velice vhodný pro tvorbu celoregionální koncepce hospodaření s odpady v nově vzniklém Budějovickém kraji. Autor: Ing. PETR JAREŠ Zdroj: Českobudějovické listy
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů