Středa, 29. listopadu 2023

Zprovozněn www.petrecycling.cz

Server věnovaný recyklaci nevratných PET lahví a plastů obecně.
Zprovozněn www.petrecycling.cz
V minulém roce, 19.11. 2000, byla zaregistrována nová česká doména na adrese www.petrecycling.cz. K otevření této webové stránky pro veřejnost došlo po nezbytných přípravách již 1.3.2001. Tak jako v zahraničí existují obdobné specializované domény, vedla i u nás k podobnému kroku současná situace ve využití nevratných PET lahví. Odpadová problematika je nesmírně široká a vyhledávání úzce zaměřených informací je vždy náročnou záležitostí. Praxe v zemích, které jsou v řešení recyklace této druhotné suroviny před námi, vedla k vytvoření řady podobných specializovaných služeb, jak si můžete ověřit v příspěvku "K problematice využívání nevratných PET lahví", v kapitole 7. "Evropské podpůrné organizace pro využití PET", který byl publikován od 12.09.2000 na Národním projektu využívání odpadu - SKLADKA na adrese www.skladka.cz v rubrice Články, komentáře. Chceme tedy na této doméně uveřejňovat informace, které by umožnily, především na základě informací z Internetu, efektivní postupy při volbě: ? nejvhodnějších systémů sběru PET lahví, ? metod třídění a předběžného zpracování PET lahví před jejich realizací na trhu, ? metod recyklace mokrým způsobem/za sucha/chemickými metodami/jinými způsoby, ? našich i zahraničních firem, které dodávají zařízení sloužící k využití PET suroviny, ? vyhledání vhodných partnerů pro poptávky či dodávky vytříděných a upravených PET lahví v ČR, ? vyhledání vhodných partnerů pro odbyt této komodity v zahraničí, ? umístění nabídek a poptávek firem ve formě, která umožní rychlou orientaci a navázání kontaktu, ale i řadu dalších služeb. Vzhledem k tomu, že takových informaci je dnes díky Internetu obrovské množství, budou uveřejňovány nejen v češtině, ale ve velké míře v původním znění, pro rychlejší orientaci budou roztříděny podle skupin. Jaká je struktura členění této stránky? Kromě úvodní části najdete pod heslem Co je PET v části Pryskyřice obalových plastů kromě kódových znaků krátký popis obalových plastů, jejich základní vlastnosti, aplikace v obalech a údaje o recyklovaných výrobcích. V další části, nazvané Identifikace plastů pomocí float-sink testu je popsána nejstarší metoda, používaná k dělení směsi plastů na základě specifické hmotnosti se schematickým znázorněním postupu. Tuto metodu lze použít rovněž k identifikaci jednotlivých obalových plastů. V další části, nazvané iNovinky z domova jsou uváděny postupně některé, dnes již historické informace, které zachycují vývoj situace především v brněnské oblasti. Obdobně v části ze světa bude dostatek místa pro řadu novinek z ciziny. V části iPET toolkit jsou soustředěny především návody pro začínající zájemce, obce či firmy. Pod heslem Služby by měli zájemci postupně nacházet poptávající i nabízející účastníky recyklace PET lahví a v databázi kontakty na účastníky. V současnosti navazuje tato část na databázi serveru skladka.cz, se kterou je propojena. Následuje část Užitečné, kde budou umisťovány hlavně odkazy na zahraniční www, které u nás většinou dosud chybí, část Akce a Legislativa svými názvy vypovídá o obsahu. Je zřejmé, že šířka problematiky vyžaduje spolupráci co možná nejširší odborné veřejnosti. Proto je vítaná spolupráce všech zájemců, kteří spolu s námi pomohou dotvářet tuto specializovanou službu svými příspěvky, náměty a připomínkami. Tak jak je to obvyklé na zahraničních serverech, některé služby budou poskytovány zdarma, jiné pak pouze platícím členům, jejichž přístup bude zajištěn přes jejich jméno a heslo. Celý projekt je od počátku vytvářen ve spolupráci s Národním projektem pro využívání odpadu - SKLADKA, bez této pomoci by stěží došlo k jeho uskutečnění v tak krátké době. Věříme, že s co nejširší pomocí naší odborné veřejnosti v kratší době a mnohem úspěšněji zvládneme toto nové dilema "Co s nevratnými PETkami" a v jistém smyslu se tak rovněž připravíme na vstup České republiky do EU. Ing. Jiří Nezval jnezval@seznam.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů