Středa, 29. listopadu 2023

Tendr - Dodávka strojů pro skládku

Obnova Jugoslávie
Tendr - Dodávka strojů pro skládku
Yugoslavia Pristina: Obnova - supply of heavy machinery for landfill management Stav tendru: Vypsaný tendr Datum uzávěrky: 14.6.2001 Klíčová slova: Obnova , odpad pevný , vozidla užitková Popis Dodávka strojů pro skládku 2001/S 71-048197 Financováno: European Agency for Reconstruction, Pristina, Kosovo, Yugoslavia. Mezinárodní otevřený tend EUROPEAID/112549/D/S/KOS Popis projektu: Lot 1: 1 zhutňovač k práci mimo skládku -off landfill compactor (přibližně 25-30 t). Lot 2: 1 terénní truck s trajlerem (pro přepravu těžkého strojního zařízení pro skládku). Lot 3: 3 terénní nakladače typu trucků (přibližně 13-15 t) s příslušenstvím určeným pro skládku; 6 terénních nakladačů typu trucků (přibližně 20-22 t)s příslušenstvím určeným pro skládku Místo: Pristina (Kosovo). Počet lotů: 3 loty. Je nutno nabízet celé loty. Trvání smlouvy: dodávky by měly být dokončeny začátkem 11/2001. Předpokládaná suma: 2 000 000 EUR. Právní forma uchazečů: společnosti nebo jejich seskupení. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby členských států EU, zemí programu Obnova (Bosna a Herzegovina, Chorvatsko, Federální republika Jugoslavie, FYMA), státy programu Phare a státy JV Evropy spadající pod Obnova Regulation as amended by Council Regulation (EC) No 2454/1999 of 15.11.1999). Adresa a uzávěrka pro přihlášky: dokumentaci si lze vyžádat od data publikace do 14.5.2001 (16.00), Uzávěrka pro předložení nabídky je 14.6.2001 (16.00) Přímo: European Agency for Reconstruction, Museum of Kosovo building (Att: Mr N. J. Rees), Miladin Popovic Street, Pristina, Kosovo, tel. (873) 762 06 60 17, fax: (873) 762 06 60 19, nebo prostřednictvím: European Agency for Reconstruction, Marshal Tito, 12, 91000 Skopje, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Jazyk přihlášky: anglický Přihláška obsahující 1 originál a 3 kopie v obálce s označením Tender notice: Supply of Heavy Machinery for Landfill Management: může být zaslána: a) poštovní nebo kjurýrní službou na 1 z výše uvedených adres do 14.5.2001 (16.00) b) nebo doručena (přímo nebo prostřednictvím zástupce uchazeče) na výše uvedené adresy do 14.5.2001 (16.00). V tomto případě je nutno nechat si potvrdit převzetí s datem. Právní podklad: Council Regulation No 1628/96 of 25.7.1996 11/04/2001 S71 PHARE, TACIS and countries of Central and Eastern Europe - Tender notice YU-Pristina: Obnova - supply of heavy machinery for landfill management 2001/S 71-048197 Supply contract/s in favour of Kosovo concerning a project financed by the European Agency for Reconstruction International open tender EUROPEAID/112549/D/S/KOS 1. Awarding authority: European Agency for Reconstruction, Pristina, Kosovo, Yugoslavia. 2. Project description: Lot 1: 1 off landfill compactor (approximately 25-30 tons). Lot 2: 1 off truck with trailer (to transport heavy landfill machinery). Lot 3: 3 off track-type loaders (approximately 13-15 tons) with landfill accessories; 6 off track-type loaders (approximately 20-22 tons) with landfill accessories. 3. Place of execution: Pristina (Kosovo). 4. Number of lots: 3 lots. Offer must be made for all lots. 5. Duration of the contract: Supplies are to be completed by the beginning of 11/2001. 6. Estimated amount: 2 000 000 EUR. 7. Legal form of the candidates: Companies or grouping of companies. 8. Eligibility: Participation is open on equal terms to all natural and legal persons of the Member States of the European Union, the Obnova countries (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia), States which benefit from the Phare programme and States of south-east Europe, under the Obnova Regulation as amended by Council Regulation (EC) No 2454/1999 of 15.11.1999). 9. Address and deadline for applications: The tender dossier can be requested from the date of the publication of this tender notice until 14.5.2001 (16.00), Pristina time. The deadline for the submission of the offer is 14.6.2001 (16.00), Pristina time. Directly to: European Agency for Reconstruction, Museum of Kosovo building (Att: Mr N. J. Rees), Miladin Popovic Street, Pristina, Kosovo, tel. (873) 762 06 60 17, fax: (873) 762 06 60 19, or via: European Agency for Reconstruction, Marshal Tito, 12, 91000 Skopje, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Applications must be made in the English language. The applicant can either send his application, comprising 1 original and 3 copies in an envelope stating Tender notice: Supply of Heavy Machinery for Landfill Management: a) by postal or courier service to 1 of the abovementioned addresses to be received no later than 14.5.2001 (16.00) Pristina time, b) or by depositing it (directly, or via any agent of the applicant) to the abovementioned addresses to be received no later than 14.5.2001 (16.00) Pristina time. In this case, the submission of the application is obligatorily established by means of a dated receipt, signed by the official to whom the documents were given. 10. Contract award criteria: Referred to in the invitation to tender. 11. The conclusion of the tender and the award of any contract is subject to the adoption by the European Commission of the financing decision concerned. 12. Legal basis: Contract covered by the Council Regulation No 1628/96 of 25.7.1996, and its subsequent amendments. Datum poslední aktualizace 4.5.2001 8:36:17 Zdroj: CzechTrade
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů