Středa, 29. listopadu 2023

V Ústí už nebude možné chytračit s popelnicemi

Každý bude muset zaplatit 420 korun ročně
V Ústí už nebude možné chytračit s popelnicemi
Zastupitelé města Ústí nad Labem zvedli ruce na souhlas s novou vyhláškou, jejímž cílem je od 1. 7. 2001 nový systém financování sběru komunálního odpadu. Dosavadní způsob sběru odpadu byl totiž založen na tom, že původci komunálního odpadu si objednali sběrné nádoby a za ně také platili, a to podle jejich množství a frekvence svozu odpadů. "To však vedlo k tomu, že někteří obyvatelé si objednali kontejnery malého, nedostačujícího obsahu, někteří si je dokonce neobjednali vůbec," sdělil Právu pracovník kanceláře ústeckého primátora Milan Knotek. Důsledkem byl nepořádek u popelnic. Každý bude muset zaplatit 420 korun ročně Tomu má právě zabránit nový systém. Jednak na sběr a svoz odpadků budou přispívat všichni občané Ústí trvale nebo dlouhodobě žijící na území města, jednak nově stanovená výše poplatku zabezpečí lepší služby pro všechny občany. Všichni Ústečané tak na základě nové vyhlášky měsíčně zaplatí poplatek za komunální odpad 35 korun měsíčně, za rok to pak bude 420 korun. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce pak rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky. Všichni plátci musejí odevzdat na adresu ústeckých Technických služeb do 15. června letošního roku vyplněný formulář obsahující přehled osob podléhajících poplatkové povinnosti," upřesnil Knotek s tím, že poplatky se tak platí u bytových domů měsíčně společně s nájmem na byt, u rodinných domů dvakrát ročně a dále do konce února daného pololetí. Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří doloží doklad, že poplatek byl uhrazen jiné obci, kde se dočasně zdržují minimálně dva měsíce. "V Ústí máme vybudován nadstandardní systém sběru komunálních odpadů, za který se nemusíme stydět. Zajišťujeme například dvakrát ročně v republice ojedinělý svoz zeleně od občanů, kterou kompostujeme v kompostárně Všebořice, jsme jednou ze čtyř firem v ČR zajišťujících likvidaci ledniček, velmi dobře je zpracována organizace třídění využitelných složek komunálního odpadu," pochlubil se Právu jednatel ústeckých Technických služeb Karel Ždych. Z 250 městských stanovišť tak loni bylo odvezeno přes 24 tisíc tun odpadu, přičemž se především radikálně mění jejich skladba ve prospěch plastických hmot, PET lahví a teprapaku. "Vytříděné množství PET lahví vzrostlo proti roku 1997 čtrnáctkrát, z 8 tun na 114 tun," doplnil jednatel ústeckých TSM, které zároveň pro občany Ústí rozšířily i další nezbytnou službu, sběr nebezpečných odpadů vznikajících v domácnostech. Zřídily totiž v rámci projektu Phare Partnership 31 sběrných míst, na kterých se v loňském roce objevilo 111 356 kilogramů tohoto odpadu, ve kterém převažovaly lednice, olověné akumulátory a nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin. Zdroj: Právo
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů