Středa, 29. listopadu 2023

Vstřícně vůči krajům

při zachování principu solidárnosti, budou mít všechny kraje k informacím z Fondu velmi blízko
Vstřícně vůči krajům
Po zřízení krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR k 1. 1. 2001 ve všech nových krajích pozvala ředitelka SFŽP Ing. Radka Bučilová na čtvrtek 15. března 2001 zástupce krajských úřadů k pracovnímu jednání o vzájemné spolupráci. V návaznosti na únorové setkání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta s krajskými hejtmany se porady v pražském sídle Fondu zúčastnili radní a pracovníci 10 krajů. Vedení Fondu přítomným poskytlo podrobné a aktuální informace nejen o činnosti Fondu, ale zejména o možnostech budoucí spolupráce a podmínkách získání finančních podpor z Fondu na projekty a akce sloužící k ochraně či zlepšování životního prostředí. S přihlédnutím ke skutečnosti, že příjemcem podpor je především municipální sféra, se zástupci krajů intenzivně zajímali například o podíl krajů na vyhodnocování žádostí o finanční podporu z Fondu. Zde se jedná především o posouzení každé žádosti o podporu z hlediska přínosu projektu či akce pro životní prostředí vůbec a v dané lokalitě, posouzení z hlediska regionálního (krajského) začlenění a priority, z hlediska vazeb kraje na mezinárodní závazky a regionální spolupráci a v neposlední řadě posouzení akce či projektu žadatele z pohledu územně plánovacího principu. Jak uvedla ředitelka Fondu Radka Bučilová, předpokládáme další rozvoj spolupráce s kraji nejen při hodnocení přijatých žádostí, ale také při tzv. závěrečném hodnocení každé ukončené akce nebo realizovaného projektu. Prostřednictvím krajských pracovišť SFŽP ČR v jednotlivých krajích, při zachování principu solidárnosti, budou mít všechny kraje k informacím z Fondu velmi blízko. (z tiskových materiálů SFŽP)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů