Úterý, 5. prosince 2023

Tendry

8 tendrů z celého světa
Tendry
Poland - rozšíření skládky komunálního odpadu Stav tendru: vypsaný tendr Datum uzávěrky: 21.08.2001 Země: Poland Popis: Rozšíření skládky komunálního odpadu v obci Dobra Nadzieie. Termín provedení: 12 měsíců od podpisu smlouvy Jazyk nabídky: polsky Tendrová dokumentace: 36,60 PLN Vadium: 30 000 PLN Vyhlašovatel tendru: Zarzšd Miasta i Gminy Pleszew 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1, pok. 46 tel. (062) 7428300, fax (062) 7428301 Kontaktní osoba: Irena Sobisiak nebo Stanisław Radny Případné další informace o zakázce, popř. její plné znění v polštině, může poskytnout ZK CzechTrade Varšava, e-mail: czechtrade@sm.pl, +48 22 6274725. India - installation Power Station from Solid Waste Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Světová banka Datum uzávěrky: neuvedeno Země: India Popis: Ref.: TI/CT(HQ)/002: *Zdroj energie z pevných odpadů; spotřeba 200 MTodpadních látek/den. Tendrová dokumentace proti poplatku INR 2.000 (USD 45,--), prodej dokumentace do 22.6.2001. Kontakt na londýnskou zprostředkovatelskou kancelář (s nabídkou zastupování): Transtech International, 99 Southgate Road, London N1 3JS, U. K. telfax: 00 44 20 8806 9078 Aktualizováno 25.7.01: termín uzávěrky byl posunut do srpna 2001 (datum nebylo upřesněno). Poland - Phare: Construction of the Waste Sorting Station in Sciegny - Kostrzyca Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 25.09.2001 Země: Poland Popis: V rámci projektu integrovaného systému nakládání s pevnými odpady je vypsán tendr na výstavbu třídírny pevného odpadu v oblasti Sciegny-Kostrzyca (works contract). Kontaktní adresa: Zwiazek Gmin Karkonoskich, Bukowiec - Palac, ul. Robotnicza 5, 58-533 Myslakowice, Mr. Witold Szczudlowski, tel. (075) 718 24 15, tel./fax: (075) 713 10 89. India - Second State Health Systems Development Project Stav tendru: avízo tendru Banka: Světová banka Datum uzávěrky: neuvedeno Země: India Popis: Druhý rozvojový projekt systému státního zdravotnictví. Úvěr IDA No. 2833-IN. Vláda státu Punjab obdržela úvěr ve výši US$ 106.1 mil. na nákup následujících komponent: zobrazovací zařízení, operační mikroskopy (oční), vybavení pro operační sály, dentistická křesla, krátkovlnná diatermie, zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem, rentgenové filmy. World Bank?s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits. World Bank?s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers. Kontakt: Anurag Agarwal, IAS, Managing Director . Punjab Health Systems Corporation . SCO 341-42, Sector 34-A. 160 022 Chandigarh, India. Tel: (91-172) 665-006, 613-752. Fax: (91-172) 665-974, 665-008. E-mail: phschd@chl.vsnl.net.in Poland - PHARE: Comprehensive Regional Waste Management Program - Construction of a Municipal Waste Neutralisation Plant Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 28.08.2001 Země: Poland Popis: Komplexní program nakládání s pevnými odpady - *výstavba městského zařízení na neutralizaci odpadů pro cílově orientovanou unii obcí CZG-12, s finanční podporou z programu EU-Phare. Tendrová dokumentace: Komplet Inwest s. c., ul. Nadbrzežna 17, 66-400 Gorzów Wlkp., Mr. Tomasz Lebiecki, tel. (0.95) 735 62 51-52 Kontakt pro případné služby zahraniční kanceláře CzechTrade Varšava: tf. 02/24907536 Romania - Bucharest: ISPA - Piatra Neamt Solid Waste System Stav tendru: avízo tendru Banka: Evropská unie - program ISPA Datum uzávěrky: neuvedeno Země: Romania Popis: RO-Bucharest: ISPA - Piatra Neamt zpracování pevného odpadu 2001/S 79-053729 Refereční č.: EUROPEAID/112512/D/W/RO Otevřená procedura Program: ISPA. Financováno: Financing Memorandum No 2000/RO/16/P/PE/001. Kontraktační instituce: Central Finance and Contracts Unit, Ministry of Public Finance, 36-38 Mendeleev Street, Fourth Floor, Bucharest 1, Romania. Tel.: (40-1) 310 37 72/313 66 28. Fax: (40-1) 315 35 36/312 42 08. Popis kontraktu: cílem je sladit sběr, třídění, transport, zpracování a skladování odpadu se směrnicemi a standardy EU ve městě Piatra Neamt . Tohoto cíle má být dosaženo zavedením tříděného sběru pevného městského odpadu. Smlouva obsahuje projekt a vybudování kompletního integrovaného systému městského odpadu v Piatra Neamt včetně systému sběru, přípravy místa , recyklačního střediska, zařízení na třídění lahví, zařízení na zpracování plastů, drtiče betonu, rehabilitace staré skládky a prací na nové skládce o kapacitě cca 200 000 m3. Kompostovací zařízení zde není obsaženo, protože má být vybudováno v rámci paralelní smlouvy. Složka sběru je navržena tak, aby pokryla objemy odpadu generovaného během 10letého ekonomického života projektu jako celku.V prvním roce provozu projektu je množství odpadu z domácností a hospodářství odhadován celkem na 65,000 t. Plánovaná publikace: 7/2001. Právní podklad: Council Regulation 1267/1999 on the instrument for structural policies for pre-accession. Financing Memorandum 2000/RO/16/P/PE/001. Russian Federation - Environmental Management Project Stav tendru: avízo tendru Banka: Světová banka Datum uzávěrky: neuvedeno Země: Russian Federation Popis: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT Sektor: životní prostředí Půjčka US$ 110 mil (IBRD) : Loan No. 3806-RU Popis projektu: Prostředky získané v rámci projektu životního prostředí budou použity na následující zboží, práce a služby. Projekt obsahuje tyto složky: Institucionální a strategické posílení --Strategie a regulační podpora --Environmentální epidemiologie Management kvality vod a vodních zdrojů Management nebezpečného odpadu National Pollution Abatement Facility (NPAF) Následující zboží bude požadováno pro zlepšení životního prostředí ve Volgogradě snížením emisí z chemických podniků "Plastcard" a "Volgogradneftepererabotka", což předpokládá rekonstrukci továrny na výrobu PVC s roční kapacitou 65,000 t: Zařízení pro zpracování bohatých plynů ( může obsahovat, ale není omezeno pouze na:): --Pyrolytický reaktor --Reaktor - polymerizér --Reaktor - reduktor --Skrápěcí sloupec (pračka-kondenzátor) --Systém odplynění --Centrifuga --Rektifikační systém Katalytické zařízení může obsahovat, ale není omezeno pouze na: --Reaktor --Systém vakuového čištění --Reaktor-mixér --Reaktor/směsná jednotka Čištění vzduchu a sparační zařízenís kontrolním systémem Kotelna na spaliny Induktor Potrubí Stavební práce pro vybavení reaktoru Instalace a napojení na zařízení separující vzduch a kotelnu Stavební práce na zařízení pro čištění a pyrolýzu bohatého plynu Stavební práce na zařízení pro zpracování katalyzátoru rtuti a systém rekuperace kalu ze sazí a pryskyřic; Výstavba kotelny a vzduch separujícího zařízení. Jedbnotlivé položky je možné kombinovat do rozsáhlejších lotů. World Banks Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits. Zájemci poskytnou informace o své kvalifikaci, umožňující kontraktační instituci vyhotovit seznam potenciálním dodavatelů. Dokumenty budou zaslány na: Project Implementation Unit (PIU) na první níže uvedenou adresu s kopií na druhou níže uvedenou adresu (1) Autonomous Non-Commercial Organization ? Centre for Preparation and Implementation of International Projects on Technical Assistance (ANO-CPPI). Attn: Mr Piotr V. Avramenko, Head of Procurement Service. Bldg. 5, 23 Krzhizhanovsky St. 117218, Moscow, Russian Federation. Tel: (7-095) 124-7021, 125-8234. Fax: (7-095) 125-5132. E-mail: procurement@cppi.ru. (2) Open Joint Stock Company (OJSC) "Plastcard". Attn: Mr V.N. Khryapin, General Director. 40 let VLKSM St. 400097, Volgograd, Russian Federation. Tel: (7-8442) 683-737. Fax: (7-8442) 660-955. E-mail: plastcard@vlink.ru
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů