Úterý, 5. prosince 2023

Likvidace skládky bude drahá

Švábův Hrádek na okraji Českých Budějovic spolkne padesát milionů
Likvidace skládky bude drahá
Zhruba padesát milionů korun bude potřebovat českobudějovický magistrát na likvidaci vysloužilé skládky odpadu Švábův Hrádek. České Budějovice Skládka odpadu Švábův Hrádek leží na dohled od čtyřdvorských sídlišť Máj a Šumava. Město se stalo vlastníkem této lokality před třemi lety, kdy ji dostalo v privatizaci. Skládka na okraji města existovala zhruba od roku 1963 a až do roku 1990 na ni byl ukládán zcela nekontrolovaně odpad neznámého stupně nebezpečnosti, například ze státních podniků a vojenských útvarů. Město si nechalo pomocí monitorovacího systému udělat řadu rozborů vody ze skládky, aby zjistilo, zda staré odpadiště neohrožuje své okolí. \"Riziková analýza nakonec dopadla trochu lépe, než jsme se obávali. Podle výsledků rozborů podzemní vody z monitorovacích vrtů tam není žádná akutně hrozící katastrofa. Nicméně jako každá skládka uvolňuje škodliviny a město se s ní musí vypořádat,\" uvedl náměstek primátora Vladimír Kostka. Radní se rozhodli pro variantu vybudování bezpečného systému na odplynování skládky se současným přikrytím jejího povrchu rekultivační vrstvou málo propustných zemin. \"Povrchové vody přitom budou podchyceny do záchytného příkopu a svedeny do nepropustné jímky s přepadem do nynějšího odvodňovacího příkopu,\" popsal Kostka s tím, že následně město připraví i biologickou rekultivaci celého tamního prostoru. Radní zároveň rozhodli o tom, že město požádá Fond národního majetku o dotaci na rekultivaci skládky. Fond se totiž může podle zákona podílet na likvidaci starých ekologických zátěží. Už nyní však město slibuje, že skládku utěsní, aby tam nevnikala povrchová voda a nehrozil únik škodlivin do okolí. Podle Jaroslavy Brožové z ekologického sdružení Jihočeské matky dnes nelze spolehlivě zjistit, jak nebezpečné odpady byly na Švábově Hrádku uloženy, protože dřív majitelé nemuseli zvlášť nebezpečné odpady registrovat. \"Ale určitě to nelze bagatelizovat. Myslíme si, že by město mělo rekultivaci této skládky věnovat důkladnou pozornost, a pokud by na ni nedostalo dost peněz od státu, mělo by je sehnat jinak. Když sežene stovky milionů na hokejový stadion, mělo by se včas postarat i o tak závažnou ekologickou zátěž v blízkosti velkých sídlišť,\" soudí Brožová. LUDMILA MLSOVÁ Zdroj: Mladá fronta Dnes
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů