Úterý, 5. prosince 2023

Hnutí Duha a biozemědělství

Hnutí Duha a biozemědělství
Způsob hospodaření zemědělců zásadně ovlivňuje stav naší krajiny i naše zdraví. Na většině zemědělské půdy se však v České republice hospodaří způsobem, který ničemu z toho neprospívá, ba právě naopak. Díky velkému procentu zorané pùdy, monokulturnímu způsobu pěstování plodin, díky použití velkého množství syntetických hnojiv a pesticidů a velkokapacitnímu chovu zvířat (kde o lidskosti a etice nemůže být řeči), díky tomu všemu dochází ke splachování půdy, vymírání živočichů a rostlin, nadměrné spotřebě energie, znečištění ovzduší, půdy i spodní vody, k soustřeďování jedovatých látek v našich potravinách. Hnutí Duha Brno vede již několikátým rokem kampaň \"najděte si svého biosedláka\", jejímž cílem je kontaktovat Brňany s jihomoravskými ekozemědělci. Takovéto přímé kontakty totiž umožňují zemědělcům lepší přehled o potřebách komunity a městským obyvatelům zase informovanost o problémech a možnostech zemědělců, poskytují jim jistotu o původu jejich potravin. Přímé kontakty se zemědělci navíc zlepšují ekologické cítění obyvatel města, kteří mohou snadno propadnout pocitu, že potraviny člověku poskytují obchodní řetězce nezávisle na existenci a stavu přírody. Dalším pozitivem přímé komunikace spotřebitele s producentem je i cenová výhodnost pro obě strany. Duhový klub přátel ekofarem poskytuje proto zájemcům možnost společného nakupování širokého sortimentu biopotravin přímo od certifikovaných ekozemědělců. Hlavní naší snahou je upozornění Brňanů na stinné stránky konvenční produkce potravin, jejich seznámení s metodami ekologického zemědělství a s možnostmi nakupovat jeho produkty a tím chránit krajinu i svoje zdraví. Naše úsilí směřuje i k rozšíření možností nakupovat biopotraviny v Brně. Za tímto účelem: Vyšel letáček \"Krajina na talíři\" srovnávající dopady na krajinu při konvenčním a ekologickém obhospodařování půdy. Dále jsme vydali seznam ekozemědělců na jižní Moravě, kde si mùže každý najít svého \"biosedláka\", který ho bude zásobovat ohleduplnými potravinami. Chystáme se vydat další materiály - brožurku o vlivech našeho jídelníčku na krajinu a lidskou společnost, propagační nálepky a plakáty Pořádáme výstavy o zemědělství a rozšiřujeme informace o možnostech zakoupení biopotravin v Brně. Zajišťujeme možnost objednat si každý týden čerstvé biopotraviny přímo v naší kanceláři. Pro rodiče dětí ve školkách, školách, v klubech maminek atd. pořádáme besedy o zemědělství, biopotravinách a jejich vlivu na naše zdraví, usilujeme o vznik klubů spotřebitelů biopotravin na těchto místech. Vydáváme zpravodaj o zemědělství a zdravé výživě Sledujeme a podporujeme aktivity směřující ke vzniku obchodu s čerstvými biopotravinami v Brně. Organizujeme hru pro děti na základních školách přibližující jim původ našich potravin. Nabádáme Brňany k pěstování si vlastních potravin - první jarní odpoledne budeme veřejně zakládat zeleninovou pavlač u naší kanceláře na Bratislavské ulici 31. Do té doby by také měl vyjít manuál pro pěstování některých druhů zeleniny a bylin v bytě a na balkóně. Od jara pořádáme pravidelné víkendy na ekofarmách v okolí Brna. Potřebujeme Vaši pomoc! Potřebujeme dobrovolníky, kteří nám budou pomáhat: s distribucí materiálů po brněnských obchodech, kulturních centrech a lékařských zařízeních se zajišťováním přednášek se zajišťováním informačních stánků a jejich \"hlídáním\" ... Přijďte nás posilnit do naší kanceláře na Bratislavskou ulici č. 31 (vchod do dvora vedle prodejny Vodák) - nejlépe v době, kdy máme schůzky.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů