Úterý, 5. prosince 2023

Vydána Zpráva o kontě Povodeň

Vydána Zpráva o kontě Povodeň
Státní fond životního prostředí ČR , který byl vládou ČR pověřen v uplynulých čtyřech letech správou vládního povodňového konta a vykonával jeho finanční, účetní a smluvní agendu, vydal tiskem Závěrečnou zprávu o využití veřejné sbírky a tohoto konta. Pro soustředění finančních sbírek a dar ů , které věnovali občané, podnikatelé, organizace a firmy z domova i ze zahraničí na pomoc obyvatelům území postižených povodněmi a záplavami v roce 1997 a 1998, zřídila vláda České republiky v červenci 1997 tzv. vládní povodňové konto číslo 1023-001/0710. Správou konta byl pověřen SFŽP ČR. Na toto konto přicházely finanční příspěvky od července 1997 až do roku 1999, celkem od 29 221 dárce. Soustředěné finanční prostředky dosáhly výše 239 035 769,90 K a úroky z nich celkem 14 192 851,16 Kč. V roce 2000 bylo konto ukončeno a k 31. 12. 2000 řádně vyúčtováno a auditováno. Z konta byly uvolňovány podle potřeby průběžně prostřdky až do roku 2000, a to především na řešení: - bytové situace občanů postižených povodněmi v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů , který je v gesci MMR ČR, - nákupu vysoušecích zařízení pro podmáčené byty, - humanitární pomoc prostřednictvím charitativních organizací, - individuální pomoc občanům okresu Rychnov nad Kněžnou. Celkové investiční výdaje z povodňového konta dosáhly částky 192 995 153,50 Kč a neinvestiční výdaje částky 59 925 182,70 Kč . Suma výdajů, včetně poštovních a bankovních poplatků , dosáhla výše 252 961 998,78 korun. Útlá brožurka vydaná SFŽP je v současné době předávána poslancům a senátorům z obou předmětných výborů , dále je rozesílána významným dárcům, krajským a okresním úřadům v dotčeném území a všem obecním a městským úřadům, které z vládního povodňového konta v minulých letech finanční prostředky čerpaly. PhDr. Věra Dřevíkovská, tisková mluvčí SFŽP Zdroj: Zpravodaj MŽP 9/2001
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů