Úterý, 5. prosince 2023

Tendry - ze světa

Tendry - ze světa
Second National Water Development Project/Mechanical and Electrical Equipment Rehabilitation in Quelimane Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Světová banka Datum uzávěrky: 03.12.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Mozambique Popis: Druhý projekt vodohospodářství. Loan/Credit Number: Credit No. 3247-MOZ Contract/Bid Number: Contract ID No. FIPAG/W-002/01: Rekonstrukce a obnova mechanických a elektrotechnických zařízení Quelimane: - zajištění dodávky elektrické energie do Licuari - rezervní generátor nebo jiná alternativa; - optimalizace čerpacích zařízení v hromadných vrtech; - dodávka měřičů průtoku pro stávající rozvod. Tendrová dokumentace proti písemnému požadavku a poplatku Mt 1,700,000 nebo ekv. v konvertibilní měně (za každý set). World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRL Loans and IDA Credits. Tendrová jistina Mt 156,000,000 nebo ekv. v konvertibilní měně. Domácí preference 7 %. Kontakt: Chief Executive Officer. Fundo de Investimento e Patrimonio do Abastecimento de Água. Rua General Pereira D’Eça 241 R/C. Maputo, Mozambique. Tel: (258-1) 491-529. Fax: (258-1) 498-881. E-mail: fipag@fipag.co.mz Urban Water Supply Project/Procurement of Sewerage Materials Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Světová banka Datum uzávěrky: 09.01.2002 Datum posledni zmeny: 18.10.2001 Země: Cambodia Popis: Projekt rozvodů vody ve městech Úvěr IDA No. 3041-KH V rámci projektu je požadována dodávka materiálu pro vybudování kanalizace ve městě Phnom Penh: - potrubí PVC pro vybudování gravitační kanalizace, nominální průměr 100 mm, celková délka 60 000 m včetně fitinků, kolen, přípojek apod. - 1 500 ks plastových zařízení (plastic inspection boxes) pro kondominiální kanalizační potrubí - 3 500 ks plastových “T” inspekčních terminálů (inspection terminals) pro kondominiální kanalizační potrubí World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits Tendrová dokumentace proti poplatku 50 USD 60 USD poštovné. Tendrová garance minimálně 2 % z ceny nabídky. Zájemci si mohou prohlédnout tendrovou dokumentaci a získat bližší informace od 27.11.2001 na kontaktní adrese: Attn: Mr. Ek Sonn Chan, General Director. Phnom Penh Water Supply Authority (North of Cambodia Railway Station). Project Management Unit. PO Box 507. Phnom Penh, Cambodia. Tel/Fax: (855) 2342-7657 Urban Water Supply Project/Sewage Pumping Stations, Pressure Mains, Public Sewage Pipelines and Sewage Treatment Plant Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Světová banka Datum uzávěrky: 09.01.2002 Datum posledni zmeny: 18.10.2001 Země: Cambodia Popis: Projekt rozvodů vody ve městech Úvěr IDA No. 3041-KH Dodávka \"na klíč\": Dodávka materiálu a návrh a vybudování čerpacích stanic odpadních vod, tlakového potrubí, čistírny/úpravny odpadních vod a kanalizace sestávající ze: - 3 souprav ponorných čerpacích stanic, každá o instalovaném výkonu 220 m3/h (60 l/s) - 2,5 km tlakového plastového potrubí (HDPE), nominální průměr 250 - 350 mm - 1 čistírny odpadních vod, včetně výpustí, česel, odpískování, reaktorů UASB, biologických aeračních filtrů (BAF) a souvisejících prací k dosažení průměrného průtoku 4 400 m3/d - 19 km kanalizace, potrubí PVC, nominální průměr 100 - 400 mm včetně betonových prefabrikovaných šachet World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits Tendrová dokumentace proti poplatku 50 USD poštovné 60 USD. Tendrová garance minimálně 2 % z ceny nabídky. Zájemci si mohou prohlédnout tendrovou dokumentaci a získat bližší informace od 27.11. 2001 na adrese: Attn: Mr. Ek Sonn Chan, General Director. Phnom Penh Water Supply Authority (North of Cambodia Railway Station). Project Management Unit. PO Box 507. Phnom Penh, Cambodia. Tel/Fax: (855) 2342-7657 Water Resources Management Project/Ponto Novo Irrigation Project Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Světová banka Datum uzávěrky: 14.11.2001 Datum posledni zmeny: 17.10.2001 Země: Brazil Popis: Projekt správy vodních zdrojů Půjčka IBRD No. 4232-BR Tendr: ICB 001/2001-PGRH/SIR Část finančních prostředků bude použita na implementaci zavlažovacího projektu Ponto Novo ve státě Bahia. V rámci projektu budou provedeny stavební práce: (a) rozšíření a zkvalitnění betonové vyrovnávací hráze (concrete levelling dam) (b) stavba čerpacích stanic ze železobetonu, střechy z dřevocementových tašek: EB1 pro zastřešení šesti vertikálních čerpacích zařízení (shaft pumps) a šesti motorů 400 CV, 4,16 kV a EB2 pro zastřešení šesti horizontálních čerpacích zařízení (shaft pumps) a šesti motorů 150 CV, 380 V (c) položení dvou litinových potrubí, A1 o průměru 1 000 mm a délce 2 690 m a A2 o průměru 700 mm a délce 2 080 m (d) vybudování kanálů pro transmisi vody o délce 16 663 m, vyhloubených v zemi a vyložených izolačními geomembránami a betonovými pláty (e) stavba tlakové stanice (pressurization plant) ze železobetonu, střecha z dřevocementových tašek pro zastřešení tří 75 CV čerpacích jednotek s motorovým pohonem (f) vybudování dvou gravitačních řádů z litiny a PVC o průměrech 400 a 350 mm a délce 2 750 m (g) vybudování tlakového distribučního systému z PVC a litiny, průměr v rozmezí 75 - 360 mm, celková délka 4 801 m (h) vybudování parcelových systémů (land parcel systems), 120 lotů na 327 hektarech, z čehož se 33 lotů bude týkat standardního postřikování a 87 lotů lokalizovaného irigačního systému (micro-sprinkling) (i) vybudování a obnova 8,1 km dopravních komunikací se štěrkovým povrchem (j) vybudování povrchového drenážního systému pokrývajícího 22 km sběrných drénů, 18 km odvodňovacích příkopů a 930 m propustků z betonových trubek (l) vybudování speciálních zařízení sestávajících z 240 m sifonů o průměru potrubí 500 mm (pod federální dopravní komunikací BR-407), 6 železobetonových mostů nad kanály a 11 bezpečnostních hradicích těles v kanálech (m) vybudování elektrosystému sestávajícího z 15 kV distribučního vedení o délce 16,5 km, jedné rozvodny o kapacitě 3 000 kVA, jedné o kapacitě 1 000 kVA, jedné o kapacitě 300 kVA a tří 30 kVA rozvoden World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits. Tendrová dokumentace proti poplatku R$ 500. Platba bankovním převodem. Bankovní spojení: Bank account: 729.998-9/BA-SF, Agęncia Centro (number 067), Banco do Estado da Bahia. Tendrová garance 300 000 USD. Bližší informace k danému tendru včetně tendrové dokumentace lze získat na adrese: COPEL. Permanent Bidding Committee. 4th Ave., 405, Mezanino. Centro Administrativo da Bahia, CAB, Salvador, BA. CEP 41750-300, Brazil. Tel/Fax: (55-71) 370-2714
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů