Středa, 29. listopadu 2023

Tendry - Evropa

Tendry - Evropa
Lubsko: PHARE - Supply of Equipment with Assembly and Commissioning for Wastewater Treatment Plant for the town of Lubsko Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 04.12.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Poland Popis: 2001/S 192-130969 Lubuskie Voivodship, Poland Referenční č.: EuropeAid/112060/D/S/PL Otevřená procedura Program: Phare. Financováno: PL9913.2.5-L002. Kontraktační orgán: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Popis projektu: Dodávka zařízení pro úpravnu odpadních vod v Lubsku, včetně montáže a uvedení do provozu. Dodávka kontrolního a měřícího systému zařízení, laboratorního zařízení,zařízení na likvidaci odpadních vod a zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Počet lotů: Lot 1: skupina I: zařízení pro zpracování odpadních vod; skupina II: kontrolní systém zpracování a měřící zařízení a monitorovací systém zpracování; skupina III: laboratorní zařízení; skupina IV: zařízení na likvidaci odpadních vod; skupina V: zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1tendr. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat na více než 1 lot. Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 20 000 EUR (nebo 70 000 PLN) při předložení tendru. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 1% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 10 - 41 týdnů po podpisu smlouvy v závislosti na skupině. Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem in Zielona Gora, ul. Kozuchowska 20c, room 2c, Att: Ms Teresa Przadka, tel.: (48-68) 328 33 20, fax: (48-68) 328 33 13/14, po předložení dokladu o úhradě 600 PLN ( 22% DPH). Platba na účet: PBP Ekosystem - Kredyt Bank PBI O/Zielona Gora; No 15001810-10634-121810002265. Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Uzávěrka pro předložení tendrů: 4.12.2001 (15.00) : Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Otevření tendrů: 4.12.2001 (15.30) :Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Právní podklad: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended. Water Supply and Sewerage Services Development Programme Stav tendru: avízo tendru Banka: Evropská banka Datum uzávěrky: neuvedeno Datum posledni zmeny: 15.10.2001 Země: Poland Popis: Program rozvodů vody a kanalizace Bydgoszcz. Projekt v hodnotě cca Euro 45-55 mil., investice v rámci půjčky EBRD budou vynaloženy na modernizaci systémů úpravy vody a kanalizace: - práce na pokládce kolektoru odpadních vod, souvisící armatury a fitinky; - čerpací stanice odpadních vod vč. zařízení; - zařízení čistírny odpadních vod; - zařízení a práce na úpravně vody; - zařízení na čerpání vody. Vyhlášení tendrů IV/2001. Banks Procurement Policies and Rules (internet: http://www.ebrd.com). Kontaktní adresa: Mr Krzysztof Biernat Miejskie Wodociagi i Kanalizacja ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz, Poland Tel: 48 52 3232 200 Fax: 48 52 371 12 97 e-mail wodkan@mwik.bydgoszcz.pl Oprava sběrného rezervoáru odpadních vod v rafinérii Novi Sad Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Spojené národy Datum uzávěrky: 12.11.2001 Datum posledni zmeny: 18.10.2001 Země: Yugoslavia Popis: Úřad Spojených národů pro projektové služby (UNOPS) vypisuje v rámci svého programu odstraňování ekologických zátěží životního prostředí (UNEP) ve Svazové republice Jugoslávie tendr na opravu sběrného rezervoáru odpadních vod v rafinérii Novi Sad (referenční označení projektu: Project NS. 7.1). Předmětem tendrového projektu NS. 7.1 je oprava hlavní kanalizařní jímky o délce 2,2 km poškozené během kosovského konfliktu. Specifikace jímky: zakopána uvnitř betonové struktury, vnitřní šířka 2,5m a výška 1,5m, využívaná pro přenos odpadních vod z novosadské rafinerie přes Ratni ostrvo, oblast bohatou na spodní prameny, do Dunaje. Obojí jak sběrnou jímku, tak i studně spravují a udržují Vodovody a kanalizace Novi sad. Předpokládaný rozsah prací: 1. Detailní vymytí vnitřku rezervoáru. 2. Detailní prověření vnitřku včetně zmapování všech poškození a ostatních vad, kazů. 3. Oprava vybraných závad - zacelení prasklin uvnitř rezervoáru, kolem čerpadel atd. Tendrová dokumentace je k dispozici do 19. 10. do 12:00 hod. proti poplatku 3000 dinárů (100 DEM) na této kontaktní adrese: UNOPS Project Implementation Office Cara Dušana 266, 11080 ZEMUN Federal Republic of Yugoslavia (FRY) Fax: 381113161763 E-mail: unops@unops.org.yu Uzávěrka tendru: 12.11. 2001. Zpracoval: David Fritsch, ZK CT Bělehrad. Vzhledem ke krátkému termínu získání tendrové dokumentace doporučujeme obrátit se na zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě, kontakt: CzechTrade Federativna Republika Jugoslavija g.David Fritsch - direktor, gđica Ana Ječmenica - asistent Dositejeva 10, 11000 Beograd Tel./fax:00381 11 632 782, 00381 11 180 427 E – mail: cztrade@Eunet.yu ARITMA-2 - Bursa East and West Wastewater Treatment Plants Stav tendru: výzva k předkvalifikaci Banka: Evropská investiční banka Datum uzávěrky: 12.11.2001 Datum posledni zmeny: 16.10.2001 Země: Turkey Popis: *Výstavba a provoz čistíren odpadních vod. Hlavní technické podmínky: - Bursa Eastern Wastewater Treatment Plant: průměrný denní průtok: 240.000 m3/den total BOD5: 64.000 kg/den - Bursa Western Wastewater Treatment Platn: průměrný denní průtok: 87.500 m3/den total BOD5: 23.500 kg/den standardy pro obě ČOV: BOD5: 25 mg/l COD5: 125 mg/l total nitrogen (as N): 10 mg/l total phosphorus (as P): 3 mg/l Předkvalifikační dokumenty v prodeji do 26.10.2001, proti poplatku TL 1 bilion nebo ekv. v USD případné zámořské poštovné USD 100; bankovní spojení: BUSKI´s account (USD) No. 657886, Bursa Ziraat Bank, Heyken Branch. Bližší informace: BUSKI GENEL MUDURLUGU Kat. 8, Acemler/BURSA tel. 0-224-2333989; fax 2337911; e-mail: buski@turk.net SK-Bratislava: PHARE - Early Warning System at Intake Point for Drinking Water Supply by Using Continuous Biological Monitoring Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 20.11.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Slovak Republic Popis: 2001/S 191-130723 Referenční č.: EuropeAid/112739/D/S/SK Mezinárodní otevřený tendr Program: Phare. Financováno: SR9911 01. Kontraktační orgán: Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic). Popis projektu: Dodávka systému včasného varování při znečištění zdroje pitné vody s použitím kontinuálního biologického monitoringu v 1 lotu. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1tendr na lot, ne na jeho části. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat . Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 4 000 EUR na č. účtu: 107-1021057, specifický symbol 221 000 978; nebo 172 000 SKK na č. účtu: 107-1021057, specifický symbol 221 000 001 u Hypovereinsbank Bratislava, Bank Code 8140 (je nutné uvést název společnosti účastníka tendru). Uvedená částka může být poskytnuta též formou bankob¨vní záruky. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 2% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 90 dnů po podpisu smlouvy. Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků, ekonomická, finančnía profesní kapacita.. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v kontraktační instituci . Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: e-mail cfcu@cfcu.sk a poštovní adresu: Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Att: Mr Milan Michalicka - CFCU Director, Mlynske Nivy 61, 821 09 Bratislava, Slovak Republic (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Uzávěrka pro předložení tendrů: 20.11.2001 (16.00) : Office of Government of the Slovak Republic, Central Finance and Contracting Unit, Att: Mr Milan Michalicka - CFCU Director, Mlynske Nivy 61, 821 09 Bratislava, Slovak Republic. Otevření tendrů: 21.11.2001 (10.00) at the Office of Government of the Slovak Republic, Department of Foreign Assistance, Stefánikova 2, 810 01 Bratislava, Slovak Republic. Právní podklad: Council Regulation (EC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů