Úterý, 5. prosince 2023

Tendr - Projekt, rehabilitace a zkvalitnění (výstavba) stávající čistírny odpadních vod v Craiově

Tendr - Projekt, rehabilitace a zkvalitnění (výstavba) stávající čistírny odpadních vod v Craiově
RO-Bucharest: ISPA - Rehabilitation and Upgrading of Craiova Wastewater Treatment Plant Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program ISPA Datum uzávěrky: 25.02.2002 Datum posledni zmeny: 30.11.2001 Země: Romania Popis: 2001/S 223-153217 Referenční č.: EuropeAid/112399/D/W/RO Otevřená procedura Program: ISPA. Financováno: Joint financing EC ISPA grant (75% - financing memorandum No 2000/16/P/PE/002) and European Investment Bank (25%). Kontraktační orgán: The Central Finance and Contracting Unit, Bucharest, Romania. Předmět projektu: Projekt, rehabilitace a zkvalitnění (výstavba) stávající čistírny odpadních vod v Craiově ( WWTP): odstraňování BOD (druhá fáze) a rozšíření zařízení vzhledem k novým rumunským a EU požadavkům - odstraňování nitrogenu (N) a fosforu (P) (třetí fáze). Stávající čistička nedaleko řeky Jiu nebyla nikdy dokončena a odpadní voda k ní nikdy nedorazila. Nová čistička bude obsluhovat asi 320 000 obyvatel, denní objem odpadních vod dosáhne asi 136 500 m3. Projektovaná kapacita je kolem 385 000 PE. vychází se z předpokládaných požadavků pro 2010. Rezervní kapacita má umožnit v budoucnu další rozšíření a napojení dle požadavků průmyslu. Práce nejsou rozděleny do lotů. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1 tendr. Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 8 000 EUR při předložení tendru. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 10 % ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Informační schůzka: 17.1.2002 (10.00), Regia Autonoma Apa Craiova (RAAC), Str. A.I. Cuza No 7, Craiova, Romania. Účast potvrďte faxem na CFCU. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 42 měsíců. Kritéria výběru: plné znění k dispozici na tel.: 02/2490 7551 Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v: : Central Finance and Contracting Unit, 36-38 Mendeleev Street, Sector 1, Bucharest, Romania, Tel.: (40-1) 313 66 28; (40-1) 313 66 30, Fax: (40-1) 312 42 08, Attn.: Mrs Jeana Buzduga. Zájemci ji obdrží do 3 dnů od zaplacení 1 000 EUR (bez kurýrních poplatků) na bankovní účet: bank account: 255 52 000 000 1; account holder: Central Finance and Contracts Unit, Ministry of Public Finance; bank name: ABN AMRO Bank; bank address: 2, Expozitiei Bvd., Bucharest 1, Romania; SWIFT: ABNAROBU. K nahlédnutí je též v kontraktační instituci. Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: výše uvedenou adresu (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Otevření tendrů: 26.2.2002 (10.00) Právní podklad: Council Regulation (EC) No 1267/99 establishing an Instrument for structural policies for pre-accession.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů