Středa, 6. prosince 2023

Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1138/01)

Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1138/01)
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1138 S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110) Vláda na jednání své schůze dne 7. listopadu 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s . Vláda svůj nesouhlas odůvodňuje zejména tím, že navrhovaná úprava je nesystémová, neboť obce by mohly volit mezi třemi různými způsoby úhrady nákladů vynaložených na nakládání s komunálním odpadem, a to mezi úhradou za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy (dále jen 5úhrada na základě smlouvy\"), místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 5místní poplatek\") a poplatkem za komunální odpad, přičemž výše úhrady každého z uvedených způsobů by se stanovila odlišně, zcela odlišně by byl stanoven i okruh poplatníků, náročnost a nákladnost správy místního poplatku ve větších obcích, na kterou je předkladateli poukazováno, nelze akceptovat, neboť zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., umožňuje, aby místní poplatek byl odváděn za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; v návaznosti na tuto úpravu by počet subjektů platících obci neměl podstatně vzrůst. Obec je zároveň povinna vést evidenci jednotlivých poplatníků, kterými jsou fyzické osoby, pro kontrolu řádného plnění jejich poplatkových povinností, a to jak u poplatku za komunální odpad, tak u místního poplatku. Vláda zároveň zastává názor, že novelizace zákona, který dosud nenabyl účinnosti, by nepřispěla k právní kultuře ani právnímu vědomí občanů.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů