Středa, 6. prosince 2023

Ceny za odvoz odpadu sa zmenia

Ceny za odvoz odpadu sa zmenia
BRATISLAVA (odu) - Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa od januára v niektorých slovenských mestách zvýšia. Inde zasa ľudia budú za odvoz odpadov platiť menej. BRATISLAVA (odu) - Ceny za odvoz komunálneho odpadu sa od januára v niektorých slovenských mestách zvýšia. Inde zasa ľudia budú za odvoz odpadov platiť menej. Jednotlivé mestá totiž zvolili rôzne spôsoby ich výpočtu. Od prvého januára platia ďalšie ustanovenia nového zákona o odpadoch. Podľa nich za odpady zodpovedá občan a firmy, a nie obec, ako to bolo doteraz. Samospráva má podľa novej normy právo za zber, odvoz a likvidáciu smetí vyberať poplatok, ktorý plynie do obecnej pokladnice. Jeho výšku miestni poslanci stanovia obecným zákonom - všeobecne záväzným nariadením. Obce a mestá sa pri výpočte poplatku musia riadiť zákonom o odpadoch. Ten umožňuje vyrubiť poplatok na osobu vo výške od 80 do 1 200 korún. Obec môže poplatok sociálne slabším občanom znížiť, ba aj odpustiť. Zatiaľ čo napríklad v Žiline sa prakticky nič nezmení, v Košiciach ceny narastú až o dvesto percent. V slovenskej metropole sa bude od 1. januára 2002 uplatňovať množstvový zber podľa schváleného sadzobníka. Napr. jeden odvoz 110- aj 120-litrovej nádoby raz za dva týždne bude stáť sto korún, raz za týždeň 83 korún. Za 240-litrovú nádobu sa bude platiť 200 korún pri odvoze raz za dva týždne, 166 korún za odvoz raz za týždeň. Cena za odvoz 1 100-litrového kontajnera bude 395 korún. V Žiline ako doteraz Obavy obyvateľov Žiliny z enormného nárastu ceny za túto službu sa nenaplnili. \"V podmienkach nášho mesta sa prakticky nič nezmení. Dôjde síce k určitým úpravám poplatkov, ale len minimálnym. Ceny sa zvýšia v jednočlenných domácnostiach, v rodinách s viacerými deťmi sa naopak znížia,\" hovorí Mikuláš Hrabovec, odborný referent pre životné prostredie Mestského úradu Žilina. Občan žijúci v rodinnom dome zaplatí v budúcom roku za odvoz odpadu 900 korún. Ak sa spojí so svojím susedom, ktorý takisto žije sám, každý z nich zaplatí 750 korún. V druhej kategórii s dvomi až štyrmi členmi domácnosti vychádza tento poplatok na 1 500 korún. Päť- až sedemčlenná rodina zaplatí 1 872 korún, osem- a viacčlenná 2 640 korún. Nepopulárne opatrenia Košičania budú za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu platiť od budúceho roku približne trikrát vyššiu sumu ako dosiaľ. Obyvatelia bytoviek zaplatia 650 korún na rok a osobu v domácnosti, kým majitelia rodinných domov si môžu vybrať medzi platením paušálu alebo za množstvo odpadu, ktoré vyprodukujú. Nepopulárne opatrenie si vyžiadala zmena zákona o odpadoch, po ktorej už nie sú pôvodcom odpadu mestá a obce, ale jeho producenti. Spoločnosť KOSIT, ktorá bude zabezpečovať odvoz a spaľovanie odpadu, navrhovala cenu 850 Sk na osobu a rok, mestská rada však pod tlakom verejnosti a poslancov predložila mestskému zastupiteľstvu návrh znížený o dvesto korún. Trojnásobok doterajšej sumy za odvoz a likvidáciu odpadov zaplatia v budúcom roku aj obyvatelia Šurian. Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta prijatého k novému zákonu o odpadoch bude stáť dve osoby v spoločnom byte ročný odvoz komunálneho odpadu 1 470 korún. Doteraz to bolo necelých 500 korún. Pre minimalizovanie problémov s úhradou budúcoročného poplatku poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o možnosti zaplatiť ho v štyroch splátkach. Novozámocké zastupiteľstvo určilo sadzbu základného poplatku na osobu a rok v sume 1 200 korún a odbúralo doterajšiu pätnásťpercentnú dotáciu mesta za odvoz odpadu. Mesto by malo vytvoriť separačný dvor pre odpad určený na recykláciu. Najlacnejšie v Levoči Prešovskí poslanci schválili poplatky, ktoré sa odvíjajú od počtu členov domácnosti. Prvý a druhý člen domácnosti zaplatia po 340 korún, tretí 300 a každý ďalší po 120 korún. Zmenili sa aj poplatky pre podnikateľské subjekty. Ako uviedol zástupca primátora Štefan Kužma, poplatky sú vypočítané tak, aby sa podarilo naplniť 44 miliónov, ktoré mesto ročne zaplatí za likvidáciu odpadu na svojom území. Občania budú mať možnosť zaplatiť ročný poplatok vo dvoch splátkach. Levočskí poslanci schválili ročný poplatok 250 korún za člena domácnosti, pričom 60 korún z tejto sumy pokryje mesto. Tým sa podľa primátora Petra Pekarčíka stali v tomto smere jedným z najlacnejších miest. Podnikatelia zaplatia v Levoči podľa počtu naplnených smetných ná-dob. Za odvoz komunálneho odpadu budú od budúceho roka obyvatelia zemplínskych miest platiť výrazne rozdielne ceny. Napríklad mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo na jednu osobu ročný poplatok 360 korún. Návrh všeobecne záväzného nariadenia v Snine však uvažuje len o poplatku 150 korún. www.pravda.sk
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů