Úterý, 5. prosince 2023

K záchraně Země je třeba 60procentní snížení emisí

Rozvojové země nemohou omezovat své emise skleníkových plynů, protože na to nemají dost prostředků. Tímto prohlášením zahájil ve středu indický premiér Atal Bihárí Vádžpejí závěrečnou část desetidenní konference o emisích a globálním oteplování v indické metropoli. V Dillí jednají zástupci 185 signatářských zemí Kjótského protokolu.
K záchraně Země je třeba 60procentní snížení emisí
DILLÍ 30. října 2002 -- Vádžpejího slova však nejsou jediným šokem pro ekology - o první překvapení se už před začátkem konference postarala britská Královská společnost na ochranu ptactva (RSPB), seriózní a světově respektovaná vědecká organizace. Ochrana planety před děsivými důsledky hrozby globálního oteplení vyžaduje snížení emisí skleníkových plynů o 60 procent. Snížení o pět procent, které žádá s obtížemi prosazovaný Kjótský protokol, by bylo žalostně málo k odvrácení hrozby záplav, sucha, bouří a posunu klimatických pásem, konstatuje její čerstvá zpráva. Obchod s emisními kvótami jen kvete \"Už si nemůžeme dovolit přepych čekat další roky, než si politici všimnou, že je nejvyšší čas (na akce proti lidským ekologicky škodlivým činnostem),\" uvedl John Lanchbery z RSPB Závazek snížit emise do roku 2012 o 5,2 procenta proti úrovni v roce 1990 už ratifikovalo 95 zemí, jež vypouštějí 37 procent celosvětových emisí. S ohlášeným příslibem Ruska, Kanady a Austrálie připojit se v příštích měsících tak bude pokryto přes 55 procent emisí, což je podmínka pro závaznost protokolu; dohoda by tak mohla příští rok vstoupit v platnost. Experti z Komise OSN pro klimatické změny (UNFCCC) ale v materiálech pro Dillí upozornili, že emise ve vyspělých státech neklesají, naopak od roku 1990 ve skutečnosti stouply o 8,4 procenta. Tento paradox vysvětlují zatím neoficiálním obchodem s tzv. emisními kvótami a lesními čerpadly, což účelově zkresluje statistiky. Obchod umožňuje znečišťovatelům papírově snižovat svou bilanci buď nákupem nevyčerpaných kvót jiných zemí, nebo výsadbou lesů, jež mají skleníkový oxid uhličitý odčerpávat. Ekologové: jediné řešení jsou drastické postihy Zpráva nahrála radikálním ekologům, kteří ještě před začátkem dillíského jednání prohlásili, že světové uhelné a ropné lobby jsou stejně připraveny protokol, byť by se stal závazným, v praxi zablokovat, a že jediným řešením jsou přísné postihy znečišťovatelů a drastický celosvětový odklon od fosilních paliv nejen ve vyspělých zemích, ale rovněž v rozvojovém světě. K nim se teď přidala i RSPB s prakticky stejnou výzvou. Teď však dohodu blokují samotné rozvojové země. \"Příštích pár let bude kritických. Nepůjde-li vyspělý i rozvojový svět daleko nad Kjóto, udržitelnost klimatu na Zemi bude ztracena,\" varoval Lanchbery v Londýně za Královskou společnost téměř stejným slovníkem jako radikální aktivisté. Alexandr Petrželka Zdroj: FlashNews
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů