Úterý, 5. prosince 2023

Až polovině rostlin hrozí vyhynutí

Až polovině rostlin hrozí vyhynutí
Washington (hug) Svět rostlin je v ohrožení vědci došli k závěru, že vyhynutí hrozí možná až polovině všech světových druhů. Je to dosud nejčernější vize až dosud se počet ohrožených druhů odhadoval asi na třináct procent. Američtí experti, kteří své závěry zveřejnili v posledním čísle časopisu Science, se domnívají, že předcházející odhady nebraly dostatečně v potaz obrovské počty mizících druhů v deštných pralesích, například v zemích jako Ekvádor a Kolumbie. \"Rostliny vymírají z mnoha důvodů. Patří k nim globální oteplování a pronikání lidí do oblastí jejich výskytu,\" uvedl Peter Jorgensen, jeden z autorů studie. Celkově vědci sesbírali informace ze 189 zemí a území a došli k závěru, že v ohrožení je mezi 310 000 asi 422 000 druhů, tedy 22 až 47 procent všech rostlin na světě. Nejistota o počtech vyplývá i z toho, že není jasné, kolik druhů vlastně na světě existuje. Mnohé rostliny zmizí ještě před svým popsáním. Právě v tropických oblastech je rostlinstvo velmi bohaté a rozmanité jako model posloužil expertům Ekvádor. V této tropické zemi vědci podrobně prostudovali více než čtyři tisíce druhů, zejména ty, které jsou typické právě pro tuto oblast. Dospěli k závěru, že na cestě k vymření může být až 83 procent veškerých druhů v této zemi. V ohrožení jsou především ty, jejichž výskyt je omezen jen na po měrně malá území. Změny spojené s lidskou činností, například kácení deštných pralesů, jsou tak pro daný druh velmi ničivé. Narušení rovnováhy s sebou často nese kolaps ekosystému a masové vymíraní. Výběr Ekvádoru nebyl náhodný, neboť tato země má rostlinnou říši podrobně prozkoumanou a popsanou. Stejné závěry však nepochybně platí i pro ostatní země regionu. \"O rostlinách v tropických oblastech toho víme jen hrozně málo,\" říká Jorgensen. \"Znepokojuje mě, že v mnoha směrech jsme odkázáni na dohady, neboť není v našich silách podrobně prozkoumat všechny země.\" Chceme-li rostliny chránit, musíme je poznat, tvrdí vědci Tato nejistota má ještě jednu rovinu vědci nemají dost informací pro to, aby mohli vymyslet účinnou strategii pro jejich záchranu. Nezbytnou součástí těchto snah je přesná katalogizace rostlin v ohrožení, což by napomohlo vypracování obecných pravidel \"záchranné akce\". Je to nezbytné, ale také hodně drahé, vědci odhadují, že každý rok by bylo třeba do utváření celosvětové databáze ohrožených druhů investovat asi 12 milionů dolarů. Největším nepřítelem rozmanitosti rostlinných druhů je narůstající tlak na rozšiřování zemědělské půdy potřebné k uživení zvyšujících se populací obyvatel tropic kých zemí. \"Lesy jsou káceny a vypalovány, mění se na pastviny a pole,\" říká Jorgensen. Tyto neblahé faktory přiživuje nejspíš i glo bální oteplování, neboť rozlehlé zkultivované oblasti brání přirozené migraci rostlinstva. \"Větší roztříštěnost vegetace znamená kom plikaci. Rostlinné druhy, které potřebují najít chladnější prostředí, se nemohou šířit, neboť jim v tom brání farmy.\" Zdroj: Mladá fronta Dnes
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů