Středa, 29. listopadu 2023

Seminář pro pracovníky obcí s přenesenou působností

Seminář pro pracovníky obcí s přenesenou působností
D a V SPOLEČNOST PRO POŘÁDÁNÍ KURZŮ A SEMINÁŘŮ akreditovaná u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy P O Ř Á D Á v úterý dne: 19.11. 2002 SEMINÁŘ CO MUSÍ ZNÁT PRACOVNÍCI OBCÍ S PŘENESENOU PŮSOBNOSTÍ (malé okresy) Z HLEDISKA VYDÁVÁNÍ SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ od 1.1.2003 Místo konání: Kulturní dům Barikádníků Saratovská 20, Praha 10 cca 200 m. vpravo nad stanicí metra „A“ Strašnická PROGRAM SEMINÁŘE 1. Zákon č .320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. 2. Zákon č . 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků. 3. Novela zákona o obcích a o krajích. 4. Přehled působností v oblasti výkonu státní správy v životním prostředí přenesených na krajské úřady, obecní úřady s přenesenou působností a obce. 5. Sumarizovaný přehled výkonu státní správy zejména v oblasti:  ochrany přírody a krajiny,  geologie,  ochrany lesa,  odpadového hospodářství,  ochrany vod,  ochrany ovzduší,  IPPC,  posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Přednášku povede a Vaše dotazy zodpoví JUDr. Dana Ř í m a n o v á Kontakt: Marta Čermáková, Bachova 1593, 149 00 Praha 4, e-mail: seminar@centrum.cz Informace lze obdržet na také na č.: 0603/725636 nebo: 02/ 72928277, tel. fax. záznamník
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů