Středa, 29. listopadu 2023

Obalové normy

Obalové normy
NORMY vztahující se k jednotlivým bodům Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh 1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427 2. Opakované použití ČSN EN 13429 3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430 4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431 5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2 6. Nebezpečné látky ČSN CR 13695-2 7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1 od 9.3. jsou v prodeji nové přepracované normy ČSN 77 0052-2 (materiálová identifikace) a ČSN 77 0053 (nakládání s použitým obalem), které se přímo vážou k zákonu o obalech 477/2001. Při pořizování norem je důležité vyžadovat nové, přepracované vydání, (březen 2002): NORMY vztahující se na značení obalů podle zákona 477/2001 ČSN 77 0052-2 Obaly. Obalové odpady. Část 2: Identifikační značení pro zhodnocení. ČSN 77 0053 Obaly. Odpady z obalů. Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem. Některé důležité NORMY pro balicí stroje ČSN EN 415-2 Bezpečnost balicích strojů - Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly ČSN EN 415- Bezpečnost balicích strojů – Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje. ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky. ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie. ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy. Část 2: Technické zásady a specifikace. ČSN EN 418 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady. NĚKTERÉ DŮLEŽITÉ NORMY PRO OBALY ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie. ČSN 77 0052-1 Obaly. Obalové odpady. Část 1: Terminologie. Základní termíny. ČSN 77 0054 Obaly. Požadavky na vratné spotřebitelské obaly. ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů. ČSN EN ISO 11683 Obaly. Hmatalelné výstrahy. Požadavky. ČSN EN 28317 AC Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů. STN 01 5200-1 Certifikačné značky Soubor důležitých evropských norem dotýkajících se obalů s návazností na evropskou direktivu 94/62/EC, počínaje rámcovou, zastřešující („umbrella“) normou EN 13427/2000. Na základě mandátu Evropské komise (EK) zpracoval CEN (Evropský výbor pro normalizaci, jehož členem vedle Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie je i Česká republika) následující harmonizované normy: EN 13428/2000 Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení, prevence omezování u zdroje EN 13429/2000 Obaly – Opakované použití EN 13430/2000 Obaly – Požadavky na obaly využitelné materiálovou recyklací EN 13431/2000 Obaly – Požadavky na energeticky využitelné obaly, včetně specifikace spodního prahu výhřevnosti prEN 13432/2000 Obaly – Požadavky na obaly využitelné kompostováním a biodegradací – zkušební program a vyhodnocení kritérií pro konečné přijetí obalu CR 13695/2000 Obaly – požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a dalších nebezpečných látek přítomných v obalu a jejich uvolňování do životního prostředí Kontakt: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT prodejny norem Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 tel.: 221 802 120, nebo Hornoměcholupská 40 102 04 Praha 10, tel.: 271 961770 e-mail: info@csni.cz, odbyt@csni.cz www.csni.cz Zdroj: SYBA
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů