Středa, 29. listopadu 2023

Kraj už má koncepci hospodaření s odpady

Kraj už má koncepci hospodaření s odpady
Odhad investic do odpadového hospodářství: 520 miliónů Koncepci hospodaření a nakládání s odpady má Liberecký kraj. Pro její přijetí se vyslovili zastupitelé, kteří schválili kompletní dokument i jeho analytickou část. \"Jedná se o první kompletně hotový dokument v resortu životního prostředí a zemědělství. Přestože v rámci NUTS 2 - Regionu soudržnosti Severovýchod, ve kterém jsou sdruženy Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, náš kraj začal se zpracováváním koncepce tohoto charakteru jako poslední, podařilo se nám jako prvnímu kraji koncepci schválit,\" sdělil Právu radní pro zemědělství a ekologii Libereckého kraje Radim Zika (ODS). Zpracovávání dokumentu bylo zahájeno v létě loňského roku a je v něm vypracován výhled na příštích deset let. Koncepce je rozdělena do dvou částí. V první je evidence vznikajících odpadů a dále se zjišťovaly způsoby, jak se v současné době s těmito odpady v kraji nakládá. Ve druhé části koncepce byl proveden odhad finančních prostředků na výstavbu nových zařízení. \"Na tento dokument budou navazovat plány odpadového hospodářství, které by měly zcela konkrétně určit potřeby doplnění technické vybavenosti území Libereckého kraje. Odhad investic do odpadového hospodářství v kraji je zhruba 520 miliónů korun,\" podotkl Zika. A dodal, že finanční prostředky přitom nejsou tím jediným, co bude muset Česká republika vynaložit na nakládání s odpady. \"My všichni budeme muset být náročnější vůči sami sobě, a tím pádem být i odpovědnější vůči našemu životnímu prostředí,\" doplnil Zika. Hlavním cílem analytické části Krajské koncepce zemědělství Libereckého kraje, kterou rovněž zastupitelé odsouhlasili, je rozvoj a stabilizace zemědělství a potravinářství v návaznosti na ochranu životního prostředí, jeho tvorbu a trvalou udržitelnost rozvoje venkovského prostoru. \"Tento dokument, který se bude definitivně schvalovat v 1. čtvrtletí roku 2003, by měl být podpůrným nástrojem k prosazování zemědělské politiky Libereckého kraje vůči ministerstvu zemědělství. Touto koncepcí se budeme snažit prosadit změny v podporách do zemědělství tak, aby do nich bylo zahrnuto co nejvíce podnikatelských subjektů v Libereckém kraji, které se zemědělstvím zabývají,\" vysvětlil Zika. Zdroj: Právo
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů