Úterý, 5. prosince 2023

Ani na vlastní zahradě nelze kácet zeleň bez ohlášení

Ani na vlastní zahradě nelze kácet zeleň bez ohlášení
Písek - Snaha majitele využít situace po povodni narazila na zákon o ochraně přírody. Naproti kinu Portyč a domu č. 5 v Čechově ulici je zahrada soukromého majitele, kde rostly ovocné stromy, ale také stromy neovocné, jako lípy a jehličnany. I když je územním plánem plocha určena k zástavbě, v současné době fungovala zahrada jako městská zeleň. Majitel zahrady krátce po srpnové povodni nechal stromy pokácet. \"Problém je v tom, a na to také občané upozornili, že majitel stromy pokácel bez povolení či ohlášení, což je jeho povinnost. U ovocných stromů je zapotřebí jejich kácení odboru životního prostředí ohlásit, u ostatních dřevin pak musí být povolení u stromů, které mají v prsní výšce obvod kmene větší než osmdesát centimetrů. U ovocných stromů o této síle musí majitel pozemku zaslat na náš odbor oznámení a pokud mu do čtrnácti dnů neodpovíme, může patnáctý den kácet,\" uvedl k situaci v zahradě mezi Čechovou ulicí a Třídou Národní svobody vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku ing. Miloslav Šatra. Majitel zneužil povodňové situace V daném případě se jednalo sice ne u všech, ale u jehličnatých stromů určitě, o zneužití povodňové situace majitelem a celý případ by měl odbor životního prostředí předat okresu, jehož referátu podle zákona přísluší přestupky fyzických osob, zatímco město řeší pouze přestupky osob právnických. Okresní úřad pak má možnost pokutovat provinilce sazbami do tisíce, pěti a padesáti tisíc korun. Činnost okresního úřadu však bude koncem roku ukončena a vzhledem ke složitosti a množství dokumentace má město Písek snahu uplatnit jiný postih než je finanční. Škodu nahradí výsadbou nové zeleně \"Podle zákona o životním prostředí chceme použít jiný institut, který dokonce zákon upřednostňuje, a to náhradu způsobené škody ve formě výsadby zeleně. Jde tedy o to, že přestupce na místě námi určeném zajistí výsadbu nové zeleně na vlastní náklady, samozřejmě pod kontrolou technologického postupu a určitými zárukami na dobu tří až pěti let. Zda-li tuto práci uskuteční vlastními silami, nebo si zjedná odbornou firmu, je samozřejmě na jeho uvážení a finančních možnostech,\" dodal vedoucí odboru životního prostředí města Miloslav Šatra. Případ nezákonného kácení stromů tedy s největší pravděpodobností uzavře vysázení nových stromů po jaru na nábřeží, kde už pracovníci odboru životního prostředí vhodnou lokalitu vytipovali. Zdroj: Listy Písecka
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů