zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s odpady v Ostravě

22.03.2004
Odpady
Nakládání s odpady v Ostravě
Nakládání s komunálním odpadem

Řešení odpadového hospodářství ve vztahu k rozvoji vlastního území města Ostravy respektuje tyto základní požadavky :

a) nakládání s odpady musí co nejméně zatěžovat životní prostředí,
b) získání optimálního množství surovin a energie,
c) získání trhů pro recyklovatelné a druhotné suroviny.

V duchu výše uvedených zásad je na území města provozován integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem, zahrnující částečnou separaci v místě vzniku odpadu, jeho svoz, separaci na třídící lince, zpracování PE plastů, kompostování, energetickou recyklaci a uložení zbytkových odpadů na skládku.
Město Ostrava má jako jedno z mála měst v tomto státě vybudováno zázemí pro komplexní nakládání s komunálním odpadem, jež tvoří :

* svozová technika,
* třídící linka na komunální resp. tuhý domovní odpad,
* překládací stanice odpadů
* skládka komunálních odpadů,
* linka na zpracování plastů,
* pojízdná sběrna nebezpečných odpadů,
* stálé sběrny nebezpečných odpadů (tzv. sběrné dvory),
* sklad nebezpečných odpadů,
* laboratoře.

Základem integrovaného systému nakládáním s komunálním odpadem je separace na třídící lince v Ostravě-Kunčicích. Linka s kapacitou až 200 tun odpadů denně je schopna třídit komunální odpad s výjimkou popelovin na tyto hlavní složky :

1. Organická hmota, ze které se dále vyrábí substrát pro kompost využívaný k rekultivačním účelům.
2. Spalitelná část, kterou tvoří převážně papír, plasty, textilie a dřevo je odvážena ke zneškodnění ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno, kde se získané tepelné energie používá k vytápění části města Brna.
3. Železné kovy jsou odváženy k dalšímu zpracování pro hutě, a to v a.s. UNIKOV Ostrava.
4. Nevyužitelný zbytek, který představuje cca 35% z celkového množství komunálních odpadů zpracovávaných na třídící lince je zneškodňován společně s popelovinami uložením na skládku v Ostravě-Hrušově. Skládka je vybavena komplexním zabezpečením proti negativním vlivům na životní prostředí (těsnící folie, čistící stanice, monitorování podzemních vod, jímaní bioplynu aj.).

Součástí integrovaného systému je kromě klasického svozu a separace na třídící lince i oddělený sběr a zneškodnění velkoobjemových a nebezpečných odpadů. Sběr nebezpečných odpadů z domácností je prováděn dvěma způsoby, které je možné vzájemně kombinovat a doplňovat :

1) prostřednictvím pojízdně sběrny nebezpečných odpadů, která je přistavována na základě objednávky (např. městského obvodu) na předem dohodnuté místo. Pro městské obvody nebo přilehlé obce, které využívají integrovaný systém města je tato služba bezplatná.
2) prostřednictvím stálých sběren, které jsou na uzemí města provozovány tři. Odpad je v těchto sběrnách roztříděn a posléze zneškodněn v zařízeních k tomu určených.

Kromě tuhých odpadů je zabezpečován také svoz kapalných odpadů ze septiků a žump pomocí speciální techniky s tlakovým zařízením k pročišťování kanalizace.

Veškerou činnost zahrnující nakládání s komunálním odpadem, zabezpečuje pro město společnost OZO Ostrava s.r.o., která vznikla transformací z příspěvkové organizace Odvoz a zpracování odpadů (dříve TAZSMO), ve které je 100% vlastníkem majetku Město Ostrava.

Nakládání s komunálním odpadem na území města Ostravy je příkladem optimalizace odpadového hospodářství regionu vzhledem k současné realitě, které důsledně vychází z :

* objektivní analýzy současné právní úpravy nakládání s odpady a odborných návrhů, zahrnujících současnou i budoucí technickou úroveň, což vyústilo v
* komplexní řešení ve formě integrovaného systému a jeho optimalizaci při důsledné ekonomické a správní regulaci.

Maximální využívání druhotných surovin, omezování vzniku odpadů a jejich nezávadné zneškodnění, představují významný přínos pro ochranu životního prostředí a racionální využívání přírodních zdrojů, neboť tím dochází k šetření prvotními surovinami a energetickými zdroji, čímž se snižuje množství škodlivin emitovaných do jednotlivých složek životního prostředí.

Ve prospěch zachování případně obnovení zdravého a esteticky příznivého životního prostředí je nutné nejen působení právního řádu, ekonomických nástrojů, ale v neposlední řadě také chování jednotlivých subjektů, což v oblasti odpadového hospodářství platí dvojnásob.


ZDROJ:www.mmo.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí