zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ve Znojmě prováděli ke konci roku více kontrol podnikatelů z hlediska nakládání s odpady

25.03.2004
Odpady
Ve Znojmě prováděli ke konci roku více kontrol podnikatelů z hlediska nakládání s odpady
Problematika odpadů, jejich separace, svoz a likvidace, je věc stále aktuální a důležitá. Denně všichni v této záležitosti řešíme řadu otázek a problémů.

V poslední době se tato situace v našem městě začíná vyvíjet ne zrovna šťastným směrem. Odpadové nádoby jsou neustále přeplňovány, vedle nich se objevují pytle, nacpané odpadem, jehož skladba neodpovídá svým složením odpadům z domácnosti řadového občana. Objevují se tam odpady od různých firem a institucí. Rovněž odpadkové koše, převážně ve středu města, jsou doslova nacpány i v případě, že se vyváží několikrát za den. Vzhledem ke zhoršující se situaci apelujeme na svědomí a cit pro pořádek nejen řadových občanů, ale i právnických osob a podnikatelů.
Na občany se v plném rozsahu vztahuje vyhláška Města Znojma o odpadech. V ní je uvedeno, že všichni jsou povinni své odpady třídit. Proto jsou přistaveny na stanovených místech označené barevné kontejnery. Do nich je každý povinen odděleně ukládat papír, sklo a plast. Odpad, který zbude po vytřídění, se musí uložit do odpadových nádob - popelnic. Popelnice nesmí být přeplňovány. Jejich okolí musí být udržováno v čistotě. Stavební odpad se nesmí ukládat do těchto nádob, neboť se nejedná o odpad z domácností. Odpad větších rozměrů a rovněž odpad nebezpečný, což jsou například zářivky, baterie, zbytky barev a podobně, se musí odevzdat ve Sběrném dvoře na ulici Dobšické nebo do určených kontejnerů při provádění \"jarního a podzimního úklidu\". Rovněž je možno odpady předat ve sběrnách, které odpady vykupují. Při porušování vyhlášky Města Znojma o odpadech je možno občanovi dát pokutu. Poplatek, který platí občan \"za popelnice\" zahrnuje veškeré náklady spojené s odpady. Jedná se nejen o vývoz popelnic, ale i o likvidaci odpadů odevzdaných ve Sběrném dvoře, uložených do stanovených kontejnerů při sběru a rovněž i za likvidaci odpadů, které nezodpovědní lidé pohodí na veřejná prostranství.
Právnické osoby a podnikatelé nesmí odpady, které vznikají při jejich činnosti ukládat do výše uvedených sběrných nádob. V plném rozsahu se na ně vztahuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jejich povinnosti jsou stanoveny v § 16. Je to mimo jiné třídění, zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, zajištění jejich využití, nebo odstranění předáním oprávněné osobě. Rovněž musí vést evidenci ve stanoveném rozsahu. Pokud při podnikatelské činnosti vzniknou nebezpečné odpady, musí být doklad o přepravě doručen do deseti dnů na Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Za svůj odpad nesou plnou zodpovědnost. Vždy musí doložit kontrolním orgánům, jak s odpadem nakládají. Nestačí konstatování, že odpad byl odvezen do sběrny, ale doklad o předání nebyl vystaven. Doklad musí být vždy písemný a musí souhlasit se zápisem v průběžné evidenci odpadů firmy. Odpady z produkce firmy nelze v žádném případě ukládat do popelnic a kontejnerů, kam odkládají své odpady občané města. Pokud to podnikatel učiní, dopustí se vážného porušení zákona o odpadech. Všechny právnické osoby včetně podnikatelů, které toto provádí, se vystavují pokutě do výše 1 000 000 Kč.
Do konce letošního roku se zaměří odbor životního prostředí Městského úřadu Znojmo na provádění kontrol právnických osob a podnikatelů hlavně ve středu města. Provozovatelé obchodů musí prokázat, komu předali své odpady včetně lepenkových kartonů, ve kterých své zboží obdrželi. Pokud nebudou schopni doložit evidenci odpadů a písemný doklad o jejich předání oprávněných osobám pro nakládání s odpady, musí jim být uložena pokuta.
ZDROJ:www.znojmocity.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí