zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontejnerů na tříděný odpad je víc

17.05.2004
Odpady
Kontejnerů na tříděný odpad je víc
Přibližně od roku 1996 jsou po městě Rokycany rozmístěny kontejnery na separovaný sběr skla, papíru a plastů. Vzniklo tehdy zhruba 23 stanovišť sběrných hnízd na separovaný sběr. Jedno stanoviště se skládá většinou ze tří kontejnerů (sklo, plasty, papír). Tyto nádoby byly až do roku 2002 pro občany k dispozici zdarma s tím, že město Rokycany plně hradilo jejich vyvážení a odvoz do společností k jejich dalšímu využití. Město financovalo také svozy nebezpečných odpadů, uložení odpadu na skládku (tehdy mohl občan uložit 0,5 t odpadu na jednu domácnost), svoz objemných odpadů (v rámci tzv. \"jarních a podzimních úklidů\"). Občan si do této doby pouze hradil vyvážení popelové nádoby. Jen pro srovnání, kolik od roku 1999 uhradilo za likvidaci odpadů město Rokycany, za které občan neplatil: rok 1999 město Rokycany uhradilo 1.165 tis. Kč (z toho separovaný sběr 478 tis. Kč), rok 2000 město Rokycany uhradilo 1.435 tis. Kč (z toho separovaný sběr 765 tis. Kč), rok 2001 město Rokycany uhradilo 1.351 tis. Kč (z toho separovaný sběr 794 tis. Kč). V červenci roku 2000 město Rokycany uzavřelo smlouvu o spolupráci s akciovou společností EKOKOM, která městu Rokycany na základě výkazu o celkovém množství vytříděného komunálního odpadu poskytuje finanční odměnu. Takže čím více bude vytříděného komunálního odpadu, tím vyšší odměnu EKOKOM městu Rokycany poskytne. V roce 2001 tato odměna byla ve výši 193 tis. Kč, ovšem město za vytříděný odpad uhradilo 794 tis. Kč. Takže nebyla pokryta ani jedna třetina nákladů na separovaný sběr. V tomto roce vzniklo dalších 5 stanovišť na separovaný sběr. V roce 2002 město Rokycany zavedlo místní poplatek, který činil částku 337, Kč na občana a na stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Zavedením místního poplatku občané již neplatí pouze za vyvážení netříděného komunálního odpadu (popelových nádob), ale již se podílí na financování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nebezpečné odpady, separovaný sběr, objemný odpad, černé skládky, vyvážení odpadkových košů, atd.). Od roku 2002 se o 15 % zvedlo množství vytříděných odpadů a město Rokycany uzavřelo s EKOKOMem smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Na základě těchto skutečností byla městu Rokycany za rok 2002 poskytnuta odměna od EKOKOMu ve výši 339 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2002 na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování činily 5.985 tis. Kč (z toho 4.832 tis. Kč jsou náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu a 891 tis. Kč za vytříděný komunální odpad). Občané v rámci místního poplatku uhradili městu Rokycany cca 4.800 tisíc Kč. V roce 2003 se výše místního poplatku nezměnila. Celkové náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činily 6.424 tis. Kč (z toho 5.309 tis. Kč jsou náklady na likvidaci netříděného komunálního odpadu) a občané v rámci poplatku uhradili městu cca 4.850 tis. Kč. EKOKOM v rámci odměny za celkové množství vytříděného komunálního odpadu městu Rokycany poskytl částku ve výši 657 tis. Kč, město za něj uhradilo částku ve výši 848 tis. Kč. V prosinci 2003 bylo město Rokycany zapojeno do projektu \"intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje\". Na základě tohoto projektu město získalo 6 nádob na separaci plastů a 6 nádob na separaci papíru. Nádoby na separaci skla zakoupí město Rokycany. V květnu roku 2004 již město Rokycany na základě výše uvedeného projektu zvýšil počet stanovišť na separovaný sběr o šest, tudíž celkový počet činí 35 stanovišť po celém městě Rokycany, a to včetně Borku.
Občané města Rokycany mají k dispozici k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu 35 stanovišť, která jsou rozmístěna po celém území města Rokycany, a také dva sběrné dvory. Jedná se o sběrný dvůr Němčičky a sběrný dvůr Železná. Zde občané mohou odkládat všechny odpady, které jsou uvedeny v provozních řádech těchto sběrných dvorů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí