zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nejčastější chyby v obecně závazných vyhláškách

17.08.2004
Odpady
Nejčastější chyby v obecně závazných vyhláškách
V souvislosti s rozsáhlou novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, přijímají obce v současné době nové obecně závazné vyhlášky. Vyskytují v nich však chyby.
Krajský úřad se při své dozorové činnosti často setkává s chybami v obecních vyhláškách týkajících se provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejčastější nedostatky a chyby jsou obvykle zjišťovány v oblasti úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nesprávná sazba

Ve vyhlášce je často nesprávně určena sazba tohoto poplatku. Zákon o místních poplatcích rozděluje celkovou sazbu tohoto poplatku do dvou složek, označených písmeny a) a b). Výše složky a) nemusí být ve vyhlášce nijak zdůvodněna. Její určení je čistě v pravomoci obce, která je při rozhodování limitována pouze maximální zákonem stanovené výší této složky, jenž dosahuje 250 Kč.

Složka b) musí být stanovena na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Maximální výše této složky může činit opět 250 Kč. Pokud jsou náklady obce na sběr a svoz odpadu vyšší než 250 Kč, může obec tento rozdíl zahrnout do složky a), jejíž výši není nutné nijak zdůvodňovat.

Uvedené rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz odpadu musí být ve vyhlášce uvedeno. Obec může toto rozúčtování uvést přímo ve článku, ve kterém se stanoví sazba poplatku, případně může tvořit přílohu vyhlášky.

Ohlašovací povinnost

Ve vyhlášce se také vyskytuje další chyba: v souvislosti s místním poplatkem je nesprávně upravena ohlašovací povinnost, které podléhá jedna ze skupin poplatníků, a to majitelé rekreačních objektů.

Tito poplatníci jsou povinni oznámit správci poplatku ve stanovené lhůtě příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem a číslem parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. Obec však není oprávněna požadovat od těchto poplatníků doložení vlastnictví rekreačního objektu např. kopií výpisu z listu vlastnictví nebo jiným způsobem.

Způsob úhrady

Vyhláška často stanoví v souvislosti s placením tohoto a všech dalších poplatků, které obec vybírá, jediný způsob jejich úhrady. Například je stanovena platba pouze prostřednictvím SIPO, nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Zákon o správě daní a poplatků však uvádí více možných způsobů úhrady poplatku. Proto není možné v obecně závazné vyhlášce stanovit jediný možný způsob placení poplatků, neboť právní předpis nižší právní síly nesmí zasahovat do práv poplatníka. Tudíž nesmí ani určovat, jaký způsob platby si zvolí z těch, které mu umožňuje citovaný zákon.

AUTOR: Michaela Paďourková,
odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, Kraj Vysočina
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí