zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čeří Veolia vodu?

08.10.2004
Voda
Čeří Veolia vodu?
Philippe Guitard, regionální šéf francouzské Veolia Water, hájí provozní model, který světová vodárenská jednička nabízí českým a moravským obcím.

Akvizice Veolia Water v Česku bývají doprovázeny protesty některých obcí, minoritních akcionářů i podezřeními z ovlivňování výběrových řízení. Například Otrokovice, Slavičín, Fryšták a Lukov veřejně protestovaly proti kontraktu na 30 let za 11,4 miliardy korun, který s vaší společností uzavřely Vodovody a kanalizace Zlín. Kritizují, že budete inkasovat za dodávky vody, zatímco obce budou hradit investice.

Prohlášení Otrokovic a dalších tří obcí je reakcí na spory menšinových akcionářů s ostatními - nepřísluší mi tento spor komentovat. Osobně si myslím, že v tomto sporu jde více o politické zájmy než o věcné argumenty. Ve zmíněném prohlášení se Veolia Water týká pouze tvrzení, že jako nový provozovatel do vodohospodářství na Zlínsku nic nepřineseme a budeme pouze inkasovat zisky z vodného. To je úplný nesmysl. Veolia Water samozřejmě není dobročinnou organizací - netajíme se tím, že chceme dosahovat zisku. Ceny vodného a stočného však v konečné fázi určují akcionáři VaK Zlín, tedy obce. V žádném případě tedy nemůžeme svévolným zdražováním vodného a stočného zvyšovat zisk. Přišli jsme na Zlínsko, protože si myslíme, že vodárenství dokážeme provozovat lépe než municipální vlastníci. Ve Zlíně jsme již účinně pomohli snížit náklady na nezbytné investice. Obce počítaly, že do vodárenství budou muset investovat více než miliardu korun. Díky našemu know-how jsme tyto náklady snížili té! měř na polovinu. To jsou stamiliony, které nebude nutno promítat do vodného a stočného. Zároveň pro Zlínsko připravujeme všechny náležitosti k získání dotací od Evropské unie. Jsme ochotni zaplatit obcím nájem na několik let dopředu. Z toho všeho plyne, že po našem vstupu do vodárenství na Zlínsku se jeho šance na rozvoj určitě zvětšily a nikoli zhoršily, jak se - snad z neznalosti - píše v prohlášení menšinových akcionářů. To, co umíme přinést, je navíc možné vidět ve společnostech, kde již několik let působíme - v Plzni, Praze, Olomouci, severních Čechách, Českých Budějovicích... O něčem vypovídá i rozhodnutí nedávné valné hromady Vodáren Kladno-Mělník, kde 95 % akcionářů schválilo námi používaný model.

Ale i po této valné hromadě vyjádřili někteří akcionáři vážné pochybnosti, zda je provozní model ekonomicky a finančně výhodnějším způsobem podnikání...

Jedná se opět o nepochopení provozního modelu, nepochopení výhod, které přináší to, když je řízením a správou dodávek pitné vody a čištění odpadních vod pověřena specializovaná firma.

Francouzští vodárenští giganti, včetně Veolia Water, se překotným mezinárodním růstem zadlužili a nyní hledají nový model rozvoje. Zjistili, že vodu je těžké financovat klasickým způsobem. Návratnost investic je příliš dlouhá, ceny vody jsou citlivé, pod kontrolou politiků. A cash flow je třikrát nižší než u elektřiny. Proto mají zájem na provozování služeb, na provozním modelu, jež nevyžaduje investice. Avšak tím, že nechcete kupovat sítě rozvodu vody, jste celosvětově ztratili jeden z hlavních argumentů, jak obce přimět, aby bez námitek svěřily vodárenské služby soukromému sektoru. Do jaké míry platí tento popis situace pro český trh?

Nemyslím si, že argumentem pro obce, aby předaly provozování vodohospodářství soukromé firmě, je to, že tato firma musí také odkoupit jejich majetek. Naopak princip, kdy obci zůstává jak majetek, tak právo určovat soukromému provozovateli cenu služby, tedy vodného a stočného, je pro zabezpečení zásobování vodou mnohem lepší. Kdybychom vlastnili i majetek obcí, stanovovali bychom cenu vodného a stočného my. Prosazujeme provozní model, protože máme know-how v provozu vodárenských a kanalizačních sítí, nikoli v jejich pasivním vlastnění. Při tomto modelu mají obce zajištěny prostředky na investice ve formě nájmu, který jim soukromý provozovatel platí, a to ve výši odpisů. Tento princip slouží i k lepší regulaci vodného a stočného. Soukromý provozovatel totiž nemá zájem na tom, aby cena neúměrně stoupala, protože tržby z vody klesají a provozovatel si hůře vydělá na nájem. Průměrná spotřeba vody v Česku klesla až na 106 litrů na osobu a na den a další pokles je nežádoucí, protože ! při spotřebě pouze 90 litrů je ohrožena základní hygiena. Jedinou cestou k zisku, kterou soukromý provozovatel má, je lepší hospodaření, úspory nákladů. Máme tedy ekonomický zájem na tom, na čem mají politický zájem obce - zabezpečit zásobování vodou při co nejnižším vodném a stočném.

Vaše mateřská společnost, Veolia Environnement, vykázala za 1. pololetí čistý zisk 181 milionů eur, zatímco stejné období loňského roku pro ni skončilo ztrátou 2,1 miliardy eur. Henri Proglio, předseda představenstva a generální ředitel, navrhl, aby společnost vyplácela v příštích třech letech každoročně stále vyšší dividendy. Veolia Environnement chce také snížit své zadlužení, které činí zhruba 12 miliard eur. Nebudete se snažit maximálně šponovat ceny vody na českém trhu s cílem přispět mateřské firmě k oddlužení?

Kritici nás v minulosti očerňovali, že naše mateřská firma má dluh. Bylo by paradoxem, kdyby byl nyní proti nám využíván argument, že prosperujeme.

Objevily se pověsti o netransparentnosti výběrového řízení na prodej části Vodovodů a kanalizací v Hradci Králové...

Na pověsti se těžko reaguje. Regulérně jsme se přihlásili do výběrového řízení, předložili jsme nabídku... Nijak se nebráníme tomu, aby byla zveřejněna, aby nevznikaly pochybnosti. Co je na tomto výběrovém řízení netransparentní? Taková prohlášení přicházejí zejména ze strany jednoho z našich konkurentů, který zatím své kvality ve vodárenském oboru neprokázal.

Už když jsme se ucházeli o Pražské vodovody a kanalizace, byl jsem některými prezentován jako ďábel. Mé děti se mě dokonce ptaly: "Tatínku, je to pravda, že chceš své konkurenty nechat zabít?" Přitom právě hlavní město České republiky je příkladem, že se nic špatného nestalo a systém distribuce vody a kanalizace dobře funguje. Mám zkušenost, že v Česku je živnější půda pro pověsti než jinde.

Jaký je váš odhad celkových investic na budoucí rekonstrukce vodovodů a kanalizací v České republice a podílu prostředků, které bychom na tento účel mohli dostat z Evropské unie?

Podle propočtů nám v lokalitách, kde působíme, vycházejí investice kolem 25 až 30 miliard korun. Za celou republiku se uvádějí náklady od 75 do 100 miliard korun. To jsou ale všechno odhady. My si myslíme, že bude záležet na tom, zda se zvolí správné technologie, zda se bude při investování dobře hospodařit. Získané úspory totiž napomohou investicím a přítomnost soukromé společnosti celý proces ztransparentní. Prostředky z fondů Evropské unie čerpat lze, ale jsou tu i omezení a dotace nepřicházejí automaticky. Například nejnižší hodnota investice, na kterou se vztahuje unijní dotace, je podle druhu čerpání 10 nebo 15 milionů eur. Pro české obce není jednoduché vypracovat technologický a investiční projekt nezbytný pro přiznání takové dotace. Proto jsme s Komerční bankou uzavřeli dohodu, že obcím nabídneme kompletní službu při získávání dotací, a to od zpracování projektů po návrh způsobu a zabezpečení financování.

Chtěl bych však upozornit, že strukturální fondy Evropské unie pokryjí pouze jednu tisícinu potřeb, myslím všech potřeb - nejen ve vodárenství a kanalizacích, nových členských států.

A co lobbování v Bruselu?

Veolia Environnement umí za zájmy své a svých partnerů účinně lobbovat.

Čím to, že jste se vy Francouzi tak zaměřili na vodu, že kromě Veolia Water operují v řadě zemí další velké francouzské vodárenské firmy, Suez a Saur?

Základy této tradice založil již Napoleon. Co se týče Veolia water, z trhů, na nichž začneme působit, nikdy neodcházíme. Obvykle uzavíráme dlouhodobé kontrakty na 20-30 let. Za 150 let existence firmy jsme neprodali žádnou zahraniční akvizici.

A co nedávný prodej americké dceřiné společnosti US Filter?

To pro nás nebylo klíčové podnikání. US Filter není distributorem vody, ale výrobcem speciálního vybavení pro vodárenství.

Domácnosti na Zlínsku nyní platí za krychlový metr vody něco přes 20 Kč, což je cena jako v italských či španělských městech. Průměrný plat je přitom několikanásobně nižší než v těchto "starých" členských státech Evropské unie.

Cena vody na Zlínsku se skutečně dostala na úroveň Itálie či Španělska. Máme dobře spočítáno, že zvýšení vodného se v Česku okamžitě projevuje snížením spotřeby vody. Soudím, že cena vody v ČR se přiblížila sociálnímu limitu. Jak jsem již řekl, nemáme zájem, aby dále prudce rostla.

Na druhou stranu je třeba říci, že výdaje na vodu v Česku představují méně než jedno procento rodinného rozpočtu. A jedna kuriozita: nechali jsme uskutečnit průzkum veřejného mínění, zda lidé vědí, kolik litrů vody je v jednom krychlovém metru. Jen méně než 25 % dotázaných vědělo, že je to tisíc litrů.

Existuje korelace mezi spotřebou vody a životní úrovní?

Velmi úzká. V luxusních čtvrtích New Yorku obyvatelé denně spotřebují 500 litrů vody. V 18. pařížské čtvrtí, kde nežijí bohatí lidé, je spotřeba něco nad 190 litrů, zatímco v rezidenční 16. čtvrti francouzské metropole přesahuje 300 litrů. V Německu, ve starých spolkových zemích, činí průměrná spotřeba vody 250 litrů na osobu a na den, v Sasku 120 litrů, jen o něco více než v ČR.

Jak hodnotíte vodárenskou konkurenci na českém trhu?

Poněkud mě udivuje, že v Česku nabízejí své služby některé rakouské "vodárenské" firmy, které jsou fakticky projekčními kancelářemi s několika zaměstnanci ve Vídni.

Mohl byste porovnat kvalitu vodárenských služeb v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku?

Dovolte mi odpovědět následujícími údaji: v Praze je vyčištěno 99,9 % odpadních vod, v Bratislavě přes 70 %, v Budapešti 50 % a ve Varšavě 0 %.

Aby si Veolia Water udržela smlouvu s městem Paříží, bude muset spolu se společností Suez investovat do roku 2009 do údržby sítí v metropoli nad Seinou 153 milionů eur bez možnosti kompenzovat to zvýšením ceny vody.

Ano, jedná se o model spolupráce, kdy investujeme. Podobný model, kdy investujeme do sítí, máme v Česku v Plzni, Olomouci a Českých Budějovicích.

Jakou balenou vodu pijete vy sám? Světoznámé francouzské značky Evian či Perrier?

Piji naši firemní specialitu - balenou vodu z Káraného, stejnou, jakou mohou pít z vodovodu Pražané.

AUTOR: KAREL JEŽEK

Philippe Guitard (44) vystudoval na vodárenského inženýra v jihofrancouzském Montpellier. V tomto oboru se odehrává celá jeho profesní dráha. Od roku 1984 pracoval v čističkách odpadních vod a ve vodárnách ve Francii, poté byl regionálním ředitelem na Portoriku. V roce 1997 se stal ředitelem Vodárny Plzeň, od roku 1999 je generálním ředitelem předchůdkyně dnešní Veolia Water pro Českou republiku a od lednu 2002 z Prahy vykonává funkci generálního ředitele vodárenské divize koncernu Veolia Environnement pro střední Evropu a Rusko.

VEOLIA WATER

Veolia Water, divize francouzského koncernu Veolia Environnement, je přední společností na českém vodohospodářském trhu. Patří jí Pražské vodovody a kanalizace, ovládá vodárenský průmysl v severních a západních Čechách, expanduje na Zlínsko, do královéhradeckého regionu a chystá se na Pardubicko. V České republice poskytuje služby téměř 3,6 milionu obyvatel a má zhruba 6000 zaměstnanců (z toho pouze dva cizince).

Veolia Environnement je světovou jedničkou ve vodárenských službách a dalších službách souvisejících s životním prostředím, s každodenními potřebami lidí. Zaměstnává 310 000 lidí. Její vodárenská divize Veolia Water má 77 720 zaměstnanců, působí v 65 zemích a poskytuje služby 110 milionům lidí. V roce 2003 distribuovala v celém světě 5,6 miliardy krychlových metrů pitné vody. Její loňský obrat činil 28,6 miliardy eur.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí