zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čas konat!!

05.11.2004
Odpady
Čas konat!!

Dan Asplund

Biomasa má uzavřený cyklus uhlíku. To znamená, že všechen uhlík emitovaný během produkce energie byl předtím rostlinami vázán prostřednictvím fotosyntézy. Z toho vyplývá, že bioenergie - na rozdíl od fosilní energie - nepřispívá k zesilování klimatických změn. V Evropě může biomasa výrazně zvýšit svůj příspěvek k dodávkám tepla, elektřiny a alternativních paliv, jako je bionafta, bioetanol a bioplyn.

Všeobjímající cíl pro snížení emisí skleníkových plynů je uveden v Kjótském protokolu Spojených národů - Rámcové úmluvě o změnách klimatu. Evropská unie (EU) se v této úmluvě zavázala ke snížení svých emisí (celkem jde o šest skleníkových plynů) o 8% vzhledem k úrovni z roku 1990 na cílovou hladinu (vypočtenou jakou průměr) mezi roky 2008 a 2012. V červnu roku 1998 byl členskými státy schválen systém sdílení zátěže. Všechny členské státy EU ratifikovaly Kjótský protokol.

EU stanovila cíl pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Tímto cílem pro všechny členské státy je zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 12% do roku 2010. V tomto cíli je obsažen úkol pro biomasu, zvýšit její využívání o 200% a produkovat desetkrát více bioelektřiny. Celkový podíl obnovitelné energie by měl být 22%.

Nicméně, jak bylo zmíněno ve zprávě pro summit v Johannesburgu v roce 2002, podíl obnovitelných zdrojů energie byl v roce 2000 stále pouze 6%. To znamená, že v posledních letech nebyl zaznamenán téměř žádný vzrůst podílu obnovitelných zdrojů energie. Podle cílů obsažených v Bílé zprávě, by měl příspěvek bioenergie vzrůst ze 45 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) v roce 1995 na 135 Mtoe v roce 2010, což představuje nárůst o 90 Mtoe během 15 let. Realizovaný příbytek byl v prvních pěti letech od roku 1995 do roku 2000 pouze 6 Mtoe. To představuje 7% nárůstu plánovaného na 15 let. Finsko dosáhlo 30%-ní a Švédsko 17%-ní nárůst. Výsledkem tohoto stavu je naléhavá potřeba obnovení implementačního programu EU. Zapotřebí jsou nové praktické nástroje. Také nástroje, které jsou připravovány by bylo třeba změnit na rozhodnutí. Energetické daňové systémy a harmonizační cíle a vize jsou klíčovými nástroji, stejně jako rozličné druhy legislativních pomůcek a vývoje technologií. Měli bychom rovněž zjednodušit a zefektivnit přenos bioenergetických technologií a know-how v rámci Evropy a v zahraničí.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie vyžaduje od členských států "nejpozději 27. října 2002 a následně každých pět let", zpracovat zprávu "stanovující národní indikativní cíle pro budoucí spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů z hlediska spotřeby elektřiny v následujících 10 letech. Zpráva by měla rovněž popsat přijatá a plánovaná opatření pro dosažení indikativních cílů na národní úrovni." Čekáme na souhrn zpráv členských států.

Směrnice rovněž zavazuje členské státy nejpozději do 27. října 2003 k publikaci zprávy vyhodnocující prostřednictvím "odpovědných orgánů ustanovených členskými státy" existující legislativní a regulační rámec a aktivity, mimo jiné:

  • snížení regulativních a administrativních překážek pro zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů,
  • zefektivnění procedur, které představují takovéto překážky,
  • zajištění, že pravidla jsou objektivní, transparentní a nediskriminační.
Zdroj: CZ BIOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí