zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová česká aerační technologie pro biologické čistírny

11.11.2004
Voda
Nová česká aerační technologie pro biologické čistírny
Společnost SBH Waters vyvinula typizovanou biologickou čistírnu odpadních vod SBH-PROX
Společnost SBH Waters vyvinula typizovanou biologickou čistírnu odpadních vod SBH-PROX, v jejíž koncepci a technologickém zařízení se uplatnila řada patentově a užitnými vzory chráněných řešení. Podstatné je, že při stejných, a v řadě případů dokonce lepších parametrech jsou tato zařízení v porovnání s jinými srovnatelnými konkurenčními nabídkami levnější až o desítky procent.

"Na základě 10 let zkušeností s realizací biologických ČOV a studia řešení biologických čistíren odpadních vod nejrůznějších firem ve světě jsme dospěli k současnému poznatku: provozně a investičně nejvhodnější koncepce biologické čistírny by měla být do kruhové nádrže", říká ředitel společnosti Zdeněk Sosna. Kruh je staticky nejvýhodnější tvar nádrže na vodu, a proto by měla být kruhová nádrž nejlevnější. Může mít z hlediska statiky podstatně menší tloušťku stěny než nádrž hranatá, centrické uspořádání čistírny jí rovněž umožňuje řešit konstrukčně tak, že všechny technologické objekty jsou umístěny do jedné nádrže, což minimalizuje potřebné potrubní propojení i nároky na strojní zařízení. To má významný efekt nejen na výši investic, ale zejména na budoucí výši provozních nákladů. Ty totiž neurčuje ani tak spotřeba elektrické energie, jako náklady na údržbu strojního zařízení (ve spojení s nároky na obsluhu) a odpisy stavební a technologické části. Dosazovací nádrže až do prů měru cca 10 m jsou navrženy s využitím technologie vertikálního proudění bez klasického shrabovacího zařízení, což minimalizuje únik nebezpečných látek a snižuje náklady na technologickou část. Komplet ní technologické zařízení lze v případě potřeby opravy nebo údržby vyjmout za plného provozu. Patentově chráněné stavební systémy biologického čištění odpadních vod pro aerobní ČOV do kruhových nádrží zajišťují proti ostatním známým řešením používaných v ČR celkovou úsporu investičních nákladů od 10 do 40 %, konstatuje Zdeněk Sosna.

Turbíny HKA a HKAM

Jde o nový typ turbíny, kterou podle parametrů lze přirovnat k jemnobublinné aeraci. Zařízení je především určeno k použití v čistírnách odpadních vod a úpravnách vody, ale uplatnění má i v jiných průmyslových odvětvích, a to i tam, kde se bude jednat pouze o promíchání obsahu nádrže. Světová originalita, nový princip činnosti a jednoznačný ekologický přínos této turbíny umožnily získat pro její hospodářské využití širokou mezinárodní patentovou ochranu, a vynesly jí na jaře letošního roku i zlaté ocenění za technologii a kvalitu ve švýcarské Ženevě.

Turbína HKA je vertikálního provedení a usazena na třech základových šroubech upevněných na mostní konstrukci, lze ji však umístit i na plovací konstrukci. V její spodní části je funkční rotor vytvořen středovou trubkou, k níž jsou navařena dvě obloukovitá křídla. Mezi středovou trubkou a křídly vzniká prostor - komora. Po roztočení rotoru se voda v komoře neudrží a za provozních otáček vniká do komory shora podtlakem atmosférický vzduch, který zaplní po celé délce komoru a dostává se pomocí mixování do spodních vrstev míchané nádrže. V komoře dochází k velmi intenzivní turbulenci a v této fázi vznikají velice jemné vzduchové bublinky o průměru 1 až 5 mm, které sytí aktivační směs kyslíkem, a provzdušněná voda stoupá k hladině.

Uvedený proces dokáže velice efektivně provzdušnit a promíchat obsah nádrže při nízké spotřebě elektrické energie. Zjednodušeně řečeno, je to dmychadlo, které přímo nasává atmosférický vzduch a místo složitých trubních rozvodů a vyúsťovacích elementů slouží komory k dopravě vzduchu do aktivační nádrže. Hydraulický proces obstarává výkonné míchadlo na konci rotoru, které důkladně promíchá celý obsah nádrže.

Zařízení se vyznačuje vysokou flotační účinností, protože jemné bubliny a vysoká míchací schopnost dokážou zvednout veškeré nečistoty (kaly, tuky a ostatní lehčí předměty) ze dna nádrže na hladinu, kde mohou být sbírány a odstraňovány. Výrobce udává účinnost čištění až 99 %. Zařízení je použitelné pro míchání i pro čištění průmyslových odpadních vod, které jsou biologicky čistitelné.

Turbíny se vyrábí ve dvou provedeních: typ HKA (počet otáček pro nitrifikaci 700/min.), a HKAM (kombinace nitrifikace/denitrifikace časově prováděná v jedné aktivační nádrži, počet otáček 700/150 - 200/min.). Systém HKAM je řízen frekvenčním měničem a při změně otáček pracuje jako výkonné míchadlo, takže může být použit nejen k trvalému provzdušňování aktivačních směsí, ale i v tak složitých procesech jakými je simultánní nitrifikace a denitrifikace a přerušované provzdušňování, s možností napojení na centrální počítač.

Nové řešení přináší výhody

Ve srovnání s běžnými povrchovými systémy vykazuje turbína HKA při stejném technologickém výkonu 30 až 50 % úspory energie. Spotřeba elektrické energie pro čisticí proces kolísá v závislosti na množství odpadní vody od 0,42 do 1,5 kWh/m3 vyčištěné vody podle skutečného množství a složení odpadních vod. V porovnání s perličkovou aerací je toto řešení podstatně jednodušší a levnější se stejnými technologickými a energetickými hodnotami. Zařízení lze provozovat i přerušovaně při větším technologickém výkonu pomocí kyslíkové sondy nebo časového spínání.

Provzdušňovací turbína SBH typ HKA-PROX má proti nejlepším provzdušňovacím systémům tyto hlavní přednosti:

- Srovnatelnou spotřebu elektrické energie, vysokou odolnost a spolehlivost hydraulického pohonu. Nerezové provedení technologie zajišťuje podstatně delší životnost než u gumové membrány jemnobublinných systémů (zvláště u průmyslových odpadních vod), umožňuje i provoz v agresivním prostředí.

- Kombinace aerace a míchání v jednom zařízení, regulace turbín pomocí frekvenčních měničů umožňuje střídavé míchání a provzdušňování pouze v jednom zařízení a v jedné aktivační nádrži. Turbínu HKA M lze také regulovat velice jednoduše způsobem zapnout - vypnout i 5x až 10x za hodinu, a tím nevyžaduje žádné další speciální zařízení.

- Nároky na údržbu a obsluhu těchto zařízení jsou několikanásobně nižší než u jemnobublinných pneumatických systémů (např. u dmychadla je nutné ročně měnit řemenice, olej, filtr, apod., jemnobublinný systém je potřeba pravidelně odkalovat eventuálně čistit atd., zatímco u turbíny HKA se předpokládá jen jednou za 3 až 5 let výměna ložisek, které jsou dimenzovány na životnost 4 roky, jinak zařízení nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.

- Kromě nízké hlučnosti patří k výhodám snadná montáž a demontáž, minimální a snadná údržba, a v neposlední řadě funkční schopnost i při kolísání hladiny v nádrži.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí