Pátek, 3. února 2023

Znečištění ovzduší v ČR

Znečištění ovzduší v ČR
 Největším znečišťovatelem vzduchu v České republice je silniční doprava. Druhé nelichotivé místo patří domácnostem. Odborníky překvapilo, jak špatná situace v tomto ohledu panuje v menších městech a obcích. 

 "Samotné nás to velmi udivilo - vzduch zamořují téměř z poloviny domácí kotelny. A přitom často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou arzen či rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky," těmito slovy odpověděl na dotaz Mladé fronty Dnes vedoucí odboru Ministerstva životního prostředí Jiří Morávek. Měření SZÚ potvrzují zajímavý trend. V řadě malých obcí, kde obyvatelé topí tuhými palivy, se míra znečištění ovzduší vyrovnala tradičním průmyslovým lokalitám. Stále více lidí tam trpí dýchacími a srdečními chorobami i rakovinou.

Názorným příkladem jsou Havlovice nad Úpou, což je vesnice s necelou tisícovkou obyvatel nedaleko Trutnova. V této obci nejsou žádné průmyslové objekty, které by mohly produkovat škodlivé emise. Čistota vzduchu je však přesto stejně špatná jako na Ostravsku, Karvinsku nebo v pražských Vršovicích.

Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny (ÚEM) k tomu dodal: "Po obrovském zlepšení čistoty vzduchu v 90. letech se s přispěním domácích kotelen pomalu vracíme do časů totality, kdy tu bylo k nedýchání."

Firmy s největšími emisemi škodlivých látek

Žebříčku největších firemních znečišťovatelů ovzduší v ČR vévodí České energetické závody (ČEZ), Mittal Steel Ostrava a Spolana Neratovice. Vyplývá to z údajů, které eviduje státní Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Za první místo vděčí energetická skupina ČEZ svým tepelným elektrárnám, zejména pak elektrárnám Chvaletice a Prunéřov.

Registr spustilo letos koncem září Ministerstvo životního prostředí. Konkrétní pořadí však nezveřejnilo a tak se tohoto úkolu zhostila ekologická organizace Arnika. Ekologové zdůraznili, že posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů.

V seznamu firem zamořujících životní prostředí rakovinotvornými látkami s přehledem zvítězila farmaceutická firma Ivax Pharmaceuticals z Opavy. Podle vlastních údajů loni do vzduchu vypustila 174 tun dichlormethanu.

V kategorii dioxinů se nejvýše umístily Třinecké železárny. Až s odstupem je následují ŽDB Bohumín a Vysoké pece Ostrava.

Zdroj: www.meteo-web.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů