Pondělí, 20. května 2024

Hnědouhelné ložisko Nováky

Hnědouhelné ložisko Nováky
  Hornonitranská pánev je nejbohatším a nejrozsáhlejším hnědouhelným revírem Slovenské republiky (ložiska Modrý Kameň na jihu země a Záhorie poblíž hranic s Českou republikou jsou velmi malá a jejich celková těžba nepřesahuje půl milionu tun ročně).. 

Těžní věž šachty Nováky. Foto Vaněk 2007

  Podle archeologických nálezů se uhlí na Horní Nitře spalovalo již v raném středověku  Pokusy o těžbu se vyskytovaly sporadicky až do začátku 20. století, kdy se začalo s cílevědomou průmyslovou těžební činností nejprve v Handlové, pak na opačném konci pánve u Novák a postupně i v blízkosti Prievidze. Střídaly se období rozvoje a útlumu, v závislosti na potřebách energie, ekonomiky státu a vlivu světového vývoje energetiky.
Foto archiv montanya.org 

  To se projevovalo i v organizačních změnách těžebních podniků: do roku 1950 to byly Handlovské uholné bane s ředitelstvím v Bratislavě, potom do roku 1955 vládl trust Slovenských uholných baní, v letech 1955–1989 v revíru působily Uholné a lignitové bane Prievidza.

   V roce 1990 se přeměnily na státní podnik Slovenské uholné bane, které počátkem roku 1993 prošly restrukturalizací. Po rozdělení na několik samostatných subjektů vznikl státní podnik Hornonitranske bane Prievidza, který byl v roce 1996 transformován na akciovou společnost. 

Fond národního majetku Slovenské republiky vydal rozhodnutí o privatizaci Horninitranských baní Prievidza ve prospěch nabyvatele Hornonitranske bane zamestnanecká akciová spoločnosť Prievidza. V současné době má čtyři závody:• Baňa Nováky (těží uhlí v částech Nováky a Cígel);• Baňa Handlová (těží nejkvalitnější uhlí z celé pánve);• Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky;• Hlavná banská záchranná stanica Prievidza

Hornonitranske bane Prievidza jsou nejvýznamnějším producentem hnědého uhlí na Slovensku. Těžba uhlí v roce 2005 představovala 2,3 mil. tun (o rok předtím 2,4 mil. t). Práškové uhlí pro energetiku tvoří 85 % celkové produkce, zbytek připadá na tříděné druhy. Uhlí se těží výhradně hlubinným způsobem ve složitých báňsko-geologických a hydrogeologických poměrech ložiska. Výrobní procesy jsou na vysoké špičkové úrovni .

Tak jako většina hlubinných uhelných dolů v Evropě pracujících v těžkých přírodních podmínkách, Hononitranske bane se potýkaly v letech 2002–2003 se ztrátovým hospodařením. Rok 2002 ukončily se ztrátou 75,6 mil. SK, což bylo o 51 mil. SK více než v roce předchozím. Po vstupu Slovenska do EU mohla společnost Hornonitranske bane na základě povolení Evropské komise získat státní pomoc.

ZDROJ: www.montanya.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů