Pátek, 9. prosince 2022

POZVÁNKA NA KONFERENCI INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI

Pořadatelé vyzývají odborníky včetně mladých pracovníků v oboru a studentů a doktorandů, aby do 1.7.2009 přihlásili na konferenci vhodné referáty a plakátová sdělení.
23. března 2009
POZVÁNKA NA KONFERENCI INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝZKUMU A PRAXI

Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou, v termínu 07. - 08.10.2009

Pořádají:  
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Technická univerzita v Liberci
• EPS s.r.o.
• Aquatest, a.s.
• Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mediální partner: Enviweb

Z dosavadní sanační praxe vyplývá, že technologie běžně používané k odstraňování ekologických zátěží ne vždy vedou k dosažení cíle sanace v žádoucí době a za přijatelných ekonomických podmínek, či v horším případě nevedou k dosažení žádoucího stavu vůbec. Řešením může být využití různých nových a alternativních technologií. Organizátoři očekávají, že na konferenci bude o takových technologiích referováno a že konference přispěje k jejich dalšímu vyhledávání, zkoumání a popularizaci. Vyzývají proto odborníky včetně mladých pracovníků v oboru a studentů a doktorandů, aby do 1.7.2009 přihlásili na konferenci vhodné referáty a plakátová sdělení.

Hlavní témata konference:
• in-situ inovativní sanační technologie   
• ex-situ inovativní sanační technologie  
• pilotní ověření inovativních sanačních metod
• matematické modelování
• technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů
• biotechnologie

Pro studenty, doktorandy a mladé odborníky do 30 let věku vypisuje organizační výbor soutěž o nejlepší příspěvky.

Důležité termíny
1.7.2009 ukončení příjmu přihlášek referátů a plakátových sdělení, ukončení příjmu    předběžných přihlášek účasti
1.8.2009  oznámení o přijetí příspěvků
1.9.2009 odevzdání příspěvků do sborníku
1.10.2009 odeslání závazných přihlášek a úhrada vložného

Odborní garanti konference:
Doc. Dr. Ing. Martin Kubal, doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.,
 doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Ing. Vít Matějů

Organizace, informace, přihlášky:
Olga Halousková, Bc. Jana Havlová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820,
537 01 Chrudim III, e-mail: seminare@ekomonitor.cz, http://www.ekomonitor.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů