Čtvrtek, 1. prosince 2022

V Istanbulu řeší palčivý světový problém: nedostatek vody ve světě

20. března 2009
V Istanbulu řeší palčivý světový problém: nedostatek vody ve světě

V pondělí 16. března byla na 5. Světovém vodním fóru zástupci OSN  představena třetí Zpráva o rozvoji vodního hospodářství ve světě – „Water in a Changing World“. Tato zpráva je výsledkem práce 26 organizací v rámci OSN, jejichž společným jmenovatelem je voda, ve spolupráci se zástupci vlád, mezinárodních a nevládních organizací a s dalšími zájmovými skupinami.

 

Představení Zprávy se zúčastnil také Emomali Rahmon, prezident Tádžikistánu, země, jejímž požehnáním i prokletím je voda. Řeky a ledovce tádžických velehor této malé země jsou předmětem zájmu velmocí i mezinárodních organizací.

 

Publikace „Water in a Changing World“ nabízí rozsáhlé shrnutí stavu vodních zdrojů a nástroje pro jejich udržitelné využívání společně s doporučeními pro politické představitele. Je to jediná zpráva svého druhu a navazuje na předchozí dvě vydání „Water for People, Water for Life“ (2003) a „Water: A Shared Responsibility“ (2006). Podle jejích výsledků byl a stále je význam vody výrazně finančně i politicky podhodnocen, i když se jedná o důležitý přírodní zdroj, dennodenně využívaný ve všech sférách. Pokud se lidstvo chce vyhnout další světové krizi, nyní způsobené nedostatkem a nedostupností vody, je nezbytné se tímto problémem vážně zabývat.

 

V pondělí  večer projednaly členské země EU pod vedením českého předsednictví návrh společného prohlášení EU k ministerské části Fóra i návrh Ministerské deklarace, která bude schvalována všemi ministry a vedoucími delegací během následujícího víkendu.

 

Hlavními prioritami EU v nakládání s vodou, které bude EU prosazovat nejen v rámci aktuálního Světového vodního fóra, jsou:

1. zapojení ostatních sektorů závislých na vodě (energetika, ekonomika, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví, lesnictví, průmysl),

2. udržitelná spotřeba, přístup k nezávadné vodě a sanitace,

3. úsporná opatření pro užívání vody ve všech sektorech,

4. udržitelný a integrovaný management vodních zdrojů,

5. adaptace na klimatické změny, které mají dopad zejména na množství, ale i jakost vody,

6. přeshraniční spolupráce ve vodním hospodářství, která je i hlavním tématem letošního Světového dne vody,

7. voda jako téma pro politická jednání na vysoké úrovni, včetně zajištění dostatečných finančních zdrojů a dobrého vedení celého procesu v rámci dosažení mezinárodních cílů (Rozvojové cíle milénia),

8. zařazení tématu voda do agendy 17. zasedání Komise OSN pro životní prostředí a Kodaňského klimatického summitu OSN.

 

V úterý proběhlo jednání vysoce postavených úředníků k přípravě ministerské části Fóra, kde byl za účasti téměř 200 státu přijat návrh Ministerské deklarace.

 

Dnes česká delegace pořádá v Istanbulu český večer pod názvem Czech Water Roof from the Past to the Future, kde bude publikum seznámeno s ochranou vod a vodním hospodářstvím v ČR v průběhu posledních 20 let.

 

Zítra začíná ministerská část Fóra, která bude zahájena ve 14:30 (místního času). Jeden ze šesti vstupních projevů přednese i I. náměstek českého ministra životního prostředí Jan Dusík, vede delegaci českého předsednictví. Od 17.00 do 19.00 se koná panelová debata na nejvyšší úrovni na téma Změny klimatu, které se Jan Dusík rovněž zúčastní.
Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů