Pátek, 9. prosince 2022

Brněnští geologové pomáhají s vodou v Mongolsku

lsku

30. března 2009
Brněnští geologové pomáhají  s vodou v Mongolsku

Projekt Dodávka vodohospodářských zařízení pro oblasti s nedostatkem pitné vody v Mongolsku

Projekt byl přidělen zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu firmě GEOtest Brno, a.s. "Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ze dne 18.7.2006" a je v souladu s oboustranným zájmem rozvoje vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Mongolskem, se závěry zasedání česko-mongolské smíšené komise a s jednáním obou stran.

Mapa Mongolska

Za českou stranu je gestčním pracovištěm MPO ČR, za mongolskou stranu Ministerstvo stavebnictví a výstavby. Realizačním koordinátorem za českou stranu je GEOtest Brno, a.s., za mongolskou stranu firma Mongolgeotest, Co. Ltd. z Ulaanbaataru.

Základní cíle projektu:

Rok 2006

Byl zpracován realizační projekt prací na základě jednání vedených v Mongolsku se správními orgány a zainteresovanými organizacemi a také podle metodických zjištění získaných při dokumentaci vodních zdrojů ve vybraných somonech ajmaků Tov, Dundgovi a Omnogovi. Byla zpracována roční a dílčí zpráva projektu.

Rok 2007

Byla dokončena dokumentace vodních zdrojů v ajmacích Dornod, Suhbaatar, Hentiy, Dornogovi a Bayanhongor. Odebrané vzorky vody byly dopraveny do laboratoří GEOtestu Brno. V somonu Olziyt v ajmaku Dundgovi byla instalována první úpravna vody, jejíž předání obyvatelům se konalo za účasti Ministra stavebnictví a výstavby Mongolska p. Narantsatsralta s doprovodem, p. velvyslance ČR v Mongolsku p. Nekvasila, členů místní samosprávy a občanů.

Rok 2008

Do Mongolska bylo dopraveno 7 úpraven vody od firem Iwet Brno a GEOtest Brno, a.s., které byly instalovány v somonech Bayanjargalan, Govi-Ugtaal, Tsagandelger a Deren (ajmak Dundgovi), Bayanmonh (ajmak Hentiy), Ihhet (ajmak Dornogovi) a Erdenesant (ajmak Tov). V somonu Bayanmonh byl za finanční spoluúčasti mongolské strany vyhlouben první hydrogeologický vrt, který nahradil do té doby využívaný vodní zdroj k zásobování obyvatelstva vodou - řeku Herlen. Vodní zdroje a technologie úpravy vody byly na lokalitách Bayanjargalan, Deren, Ihhet, Bayanmonh a Erdenesant situovány do nových zateplených objektů.

Rok 2009

Bude instalováno 11 úpraven vody na vybrané vodní zdroje a vyhloubena pramenní jímka na lokalitě Bayandun v ajmaku Dornod na východě Mongolska. K ochraně před nepříznivými klimatickými podmínkami budou čerpací a úpravárenské technologie situovány do zateplených objektů. Úpravny budou vyrobeny ve firmě GEOtest Brno, a.s.

Rok 2010

Dokončení instalací technologií úpravy vody, čerpací techniky a dokončení stavebních prací. Bude uspořádána závěrečná prezentace projektu zahraniční spolupráce.

větší obrázek

Setkání prezidenta ČR V. Klause
s mongolskými absolventy
československých škol

větší obrázek

Dokumentace vodního zdroje
v pouštním městě Dalanzadgadu
v jižní Gobi

větší obrázek

Interwiev reportérů TV Prima
s ředitelem firmy Mongolgeotest
p. Ing. Bayarem do pořadu
Kolem světa za 52 týdnů


větší obrázek

Boj ve větru o vodu v somonu
Bulgan (ajmak Omnogobi)

větší obrázek

Jediný funkční vodní zdroj
v somonu Delgertsogt
je vzdálen 2 km od osídlení

větší obrázek

Vývěr vody ze slepencových skal
u somonu Bulgan

ZDROJ:www.geotest.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů