Úterý, 29. listopadu 2022

Ekocentrum Koniklec oslavilo Den Vody společně s Ekotechnickým muzeem

27. března 2009
Ekocentrum Koniklec oslavilo Den Vody společně s Ekotechnickým muzeem

Také Ekocentrum Koniklec se letos přidalo k oslavám světového svátku této vzácné a životodárné tekutiny. Světový Den vody byl v roce 1992 Spojenými národy určen na 22. březen. Důvodem jeho vyhlášení byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

Ekocentrum Koniklec zajistilo informační stánky a doprovodný program pro veřejnost, která navštívila v sobotu 21. března od 10 do 16 hodin Ekotechnické muzeum v Praze 6. Lidé ve skupinách nejprve absolvovali exkurzi s průvodcem po historické čistírně odpadních vod a prohlédli si expozici historického hygienického mobiliáře. Poté měli možnost navštívit pět stánků, připravených Ekocentrem Koniklec. Děti si zahrály na vodní ptactvo, které se snaží uniknout vodě znečištěné detergenty, nebo si zkusily správně sestavit malý a velký vodní cyklus.  Se svými rodiči také odhadovaly, jak velké množství vody je uloženo v atmosféře, oceánech a mořích, jezerech a řekách, podzemní vodě nebo v živých organismech. Pro malé i velké byly navíc připraveny pokusy o vlastnostech vody. Nejvíce zaujala simulace sifonu a kouzelná krabice, která měnila znečištěnou vodu v čistou. Témata na stáncích se netýkala jen problémů s vodou v pouštních zemích -  desertifikace a vodní stres -  ale

i potíží mírného pásma -  odvodnění krajiny a měst, vodní eroze, záplavy či eutrofizace řek, přehrad a rybníků. Odměny pro děti věnovala akciová společnost Veolia.

Pro dospělé návštěvníky byl připraven stánek s informačními letáky Ekocentra Koniklec, Ekotechnického muzea a Ekoporadny Praha, kde byl k dispozici poradce, který zodpovídal přímo na místě dotazy z oblasti životního prostředí. Akce proběhla v dobré náladě a lze ji považovat za úspěšnou, protože se jí zúčastnilo přibližně 250 návštěvníků.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů