Pátek, 9. prosince 2022

Biologická čistírna odpadních vod se hodí pro rodinné domky i chalupy

Pro biologickou čistírnu vod se rozhodujeme nejčastěji ze dvou důvodů: buď nemáme možnost odvést odpad z naší domácnosti do veřejné sítě, anebo o to ani nemáme zájem.
10. dubna 2009
Biologická čistírna odpadních vod se hodí pro rodinné domky i chalupy

Čistírna odpadních vod je nejen ekologickým řešením, ale navíc se nám po několika letech provozu zaplatí.

Rozhodovat se budeme buď podle zkušeností známých, nebo můžeme nahlédnout do internetových stránek firem z našeho regionu. Vždy se vyplatí navštívit sídlo firmy a nechat si předvést fungování a systém uvažované čistírny v praxi. Solidní firma na veškeré naše otázky bez potíží odpoví.

Několik komor v prostoru čistírny. Jejich počet může být různý. Systém je ale vždy stejný (ABplast).

:.Několik komor v prostoru čistírny. Jejich počet může být různý. Systém je ale vždy stejný.
FOTO: Archiv firmy ABplast

Máme-li vybraný typ čistírny a firmu, která nám ji prodá a nainstaluje, měli bychom od ní obdržet projektovou dokumentaci pro stavební úřad, abychom bez obtíží získali nutné stavební povolení.

Na stavbu čistírny odpadních vod potřebujeme stavební povolení a také povolení vodohospodářské správy. Pak budeme hledat firmu, která nám čistírnu vod prodá, a pokud možno také nainstaluje.

Pět hledisek pro výběr čistírny

Čistírny prodávané na našem trhu musejí splňovat náročné atesty (musejí mít certifikát CE), takže by nemělo hrozit riziko, že bychom narazili na výrobek, který by nefungoval. Jde hlavně o to, aby se konkrétní typ čistírny hodil pro naši potřebu a aby její pozdější obsluha nebyla náročná. Jaká hlediska máme při výběru čistírny zvážit?

1. Počet členů domácnosti je základním ukazatelem výběru správného typu čistírny. Nejmenší čistírny určené pro rodinné domky mají kapacitu pro čtyřčlennou rodinu s tím, že se počítá ještě s jednou až dvěma osobami navíc, aby byla určitá rezerva pro občasné návštěvy nebo nárazově vyšší produkci odpadu v rodině.

2. Ne všechny čistírny se hodí pro použití u chat a chalup! Naši několikaměsíční nepřítomnost jsou schopné bez větší újmy na funkčnosti přečkat např. ty čistírny, které jsou vybavené tzv. akumulační nádrží. V době naší nepřítomnosti se trocha směsi z čisticí nádrže přečerpává zpět do akumulační, a pak se zase vrací, čímž se udržuje čistírna v chodu a bakterie při životě. Běžné, průtokově fungující čistírny vod, které nemají zajištěný koloběh živin, se k rekreačním objektům nehodí.

 
Čistírna odpadních vod včleněná do prostor před domem je snadno dostupná pro čištění – odsávání kalu (vlevo). Osazování čistírny odpadních vod.

:.Čistírna odpadních vod včleněná do prostor před domem je snadno dostupná pro čištění – odsávání kalu (vlevo). Osazování čistírny odpadních vod.
FOTO: Archiv firmy TopolWater

 3. Umístění otvoru pro vtok odpadní vody. Některé modely mají tento otvor umístěný tak, že ve výsledku bude třeba jen 10 cm pod povrchem země. V této hloubce ale odpad z domu ve většině případů nevede, protože by v mrazech zamrzal. Obvykle bývá veden až v hloubce okolo půl metru. Firmy pak tento rozdíl řeší nástavci. Rozumní výrobci ale mají už v těle svých čistíren otvor buď umístěný v adekvátní hloubce (čili 0,5 m), anebo mají přípravu pro jeho osazení provedenou tak, že se řeší až na místě, podle konkrétní situace, aby nebylo nutné žádný nástavec dokupovat (cena nástavce je zhruba 6500 Kč).

 4. Při porovnávání cen si všimněme, zda je v dodávce zahrnuto mj. i víko čistírny. Prodejci je někdy do ceny samotné čistírny nezahrnují. Jeho dokoupení zvedne cenu čistírny zhruba o 3500 Kč.

 5. Pozornost věnujeme i vlastnímu systému čištění – složitosti technologie uvnitř čistírny. Samotný princip čištění přivedené odpadní vody je u všech čistíren prakticky stejný. Konstrukce čistíren se přesto liší. V základním provedení čistírnu tvoří jen jedna větší nádrž rozdělená do několika komor, do níž z jedné strany přitékají odpadní vody a z druhé strany odtéká již přečištěná voda. Většina čistíren má místo, kde se ukládá kal, a každá má někde zabudované dmychadlo vhánějící do nádrže vzduch.

Schéma čistírny odpadních vod v praxi (TopolWater).

:.Schéma čistírny odpadních vod v praxi.
FOTO: Archiv firmy TopolWater

Čistírny ale mohou být doplněny ještě např. akumulační nádrží, která je vlastní čisticí nádrži představena a slouží k zachycení odpadní vody před vstupem do čistírny, aby si ji systém mohl nasávat v rovnoměrném množství.

Čistírny mohou být doplněny i na výstupu, kde vytékající vodu pročišťují přes pískový filtr. Smyslem je zbavit vodu jakýchkoliv drobných mechanických nečistot, které bakterie neuměly rozložit.

Odsávání kalů je pravidelnou činností, kterou čistírna odpadních vod vyžaduje (TopolWater).

:.Odsávání kalů je pravidelnou činností, kterou čistírna odpadních vod vyžaduje.
FOTO: Archiv firmy TopolWater

Standardně je čistírnu potřeba pravidelně kontrolovat, především kvůli množství nashromážděného kalu. K čistírnám lze dokoupit řídicí jednotku, která vše potřebné ohlídá sama. Někteří výrobci dokonce nabízejí možnost připojení této jednotky k GSM jednotce, která informace o eventuální poruše zašle majiteli na mobil ve formě SMS zprávy.

Ceny podle složitosti systému

Ceny čistíren hodně závisejí na tom, jak složitý mechanismus obsahují a z kolika částí se skládají. Při porovnávání cen věnujeme určitě pozornost tomu, co všechno je v ní zahrnuto. Měla by to být i doprava a instalace čistírny. Pro přesnější odhad celkových nákladů ale připočítáme ještě další nezbytné položky, které již cena čistírny zpravidla nezahrnuje: výkopové práce, přivedení odpadu z domu a elektřiny (na pohon dmychadla).

Jak čistírny fungují

Většina domácích biologických čistíren odpadních vod funguje na stejném principu: srdcem je nádrž rozdělená do několika komor, do níž přitéká odpadní voda z naší domácnosti.

V této hlavní nádrži žijí bakterie, které se našimi produkty živí a rozkládají je na látky pro přírodu neškodné. Tyto bakterie potřebují k životu kyslík, proto nezbytnou součástí všech čistíren je tzv. dmychadlo, které směs v čisticí nádrži trvale provzdušňuje.

Produkty bakterií se ukládají ve formě kalu, v tzv. kalojemu (pokud jej čistírna má). Kal se musí pravidelně odsávat a buď nechat vyvážet, nebo ho lze použít jako hnojivo na zahradě.

Z čistírny vytéká již přečištěná voda, která by měla být bez zápachu, znečištění a k nerozeznání od užitkové vody. Tuto vodu pak můžeme použít třeba k zavlažování zahrady, anebo ji lze svést do blízkého toku, eventuálně nechat někde volně vsakovat do půdy, či naopak rozstřikovat po povrchu. Způsob, jak naložit s přečištěnou vodou, je uveden ve stavebním nebo vodoprávním povolení.

Protože podstatou fungování každé bioaktivní čistírny jsou živé mikroorganismy (bakterie), musíme při nakládání s vodou v domácnosti mít tento aspekt na zřeteli. Standardní množství běžných chemikálií by jim nemělo příliš škodit. Ovšem přípravky na bázi chlóru tyto organismy zahubí.

Pokud uvažujeme o čistírně pro rodinný domek, průtokově fungující model lze pořídit již od necelých 40 tisíc korun včetně 9% DPH. Zařízení s akumulační nádrží a pískovým filtrem se prodávají od 60 tisíc korun.

Pravidelná obsluha

Na počátku (pakliže si nenecháme směs v čistírně tzv. naočkovat z jiné již fungující čistírny) musíme práci nového zařízení pravidelně sledovat, abychom mohli podle rad techniků seřizovat jeho chod. Teprve po měsíci až dvou bývá čistírna plně funkční. Jestliže je vše v pořádku, vystačíme si s pravidelným odsáváním kalů (provádí firma) a obměnou některých částí tak, aby zbytečně nedocházelo k jejich poruchám.

Jana Nesvadbová, ww.Novinky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů