Neděle, 27. listopadu 2022

Nelichotivé poznatky o biu?

28. března 2009
Nelichotivé poznatky o biu?

Většina českých spotřebitelů dosud nemá jasnou představu o produktech ekologického zemědělství. Potvrzuje to výzkum společnosti GfK Praha, dle kterého pouhá pětina dotázaných uvedla, že alespoň někdy biopotraviny kupuje, a pravidelný nákup těchto výrobků je velmi málo frekventovaný (2 % obyvatel). Základním kamenem úrazu je zjevné neporozumění pojmu "biopotraviny". Jak vyplynulo z odpovědí na otázku "S kterými značkami biopotravin jste se na našem trhu setkal/a?", 80 % dotázaných si žádnou konkrétní značku bioproduktů nedokáže vybavit a další více než desetina respondentů (12 %) pod tento pojem zahrnuje značky, které standardy ekologického zemědělství nenaplňují. Odpověď "o biopotravinách jsem nikdy neslyšel" byla zaznamenána u více než třetiny (38 %) respondentů. Více než třetina obyvatel si myslí, že biopotraviny jsou drahé a téměř desetina (8 %) osob uvedla, že biopotraviny jsou podvod. Necelá polovina respondentů (41 %) uvedla, že o bio-potravinách již někdy slyšela, ale zatím s nimi nemá zkušenost. Pravidelný nebo občasný nákup ve větší míře uváděly ženy, zatímco muži častěji volili odpověď "slyšel jsem o nich, ale zatím jsem je nekoupil". Čtvrtina obyvatel je přesvědčena, že jsou bioprodukty zdravější. Bez rozdílu sortimentu, věku, pohlaví a bydliště pak za nákupem biopotravin respondenti častěji míří do supermarketu nebo hypermarketu než do menších prodejen. Výsledky on-line výzkumu GfK Praha potvrzují, že budoucí preference produktů ekologického zemědělství v ČR bude z velké části záviset na mediální podpoře bioproduktů či konkrétních značek a na vzdělávání (a samozřejmě také sebevzdělávání) českého spotřebitele.

ZDROJ: TREND MARKETING

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů