Úterý, 29. listopadu 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 30. března 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4
30. března 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou: 

 1.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony  
č.j. 79/09  
Předkládá: ministryně zdravotnictví 

10.  
Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště  
č.j. 1847/08 - bod 11 schůze vlády 9.3.2009  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

17.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a), § 29 písm. a), b), d), h), i) a j) a § 34 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, a to za účelem provádění managementových opatření a výzkumu podle platných plánů péče a monitoringu předmětů ochrany zvláště chráněných území a soustavy NATURA 2000. Zrušení usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 28. června 2006, kterým byla povolena výjimka za účelem provádění managementových opatření.  
č.j. 371/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 18.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Vojnův Městec  
č.j. 372/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 19.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Rudické propadání, pro vystrojení horolezeckých cest   
č.j. 373/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Stránská skála, pro vystrojení horolezeckých cest  
č.j. 374/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou "Tůň Velká Losenice parc. č. PK 774/1" ve II. zóně odstupňované ochrany přírody  
č.j. 375/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Žádost firmy AEZZ a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce Lavinový workshop a Mezinárodní mistrovství ČR v lavinové záchraně ve dnech 12. – 14. dubna 2009  
č.j. 376/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost pana Zdeňka Malého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 377/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost pana Ing. Petra Piskače o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 378/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost KČT Slavoj Praha o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání majetku ve vlastnictví žadatele na území Krkonošského národního parku  
č.j. 379/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Jindřichův Hradec, za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Třeboňsko  
č.j. 380/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
CHKO Broumovsko, NPR Adršpašsko-teplické skály - lukostřelecký závod dne 7.11. nebo 14.11.2009 na lokalitě Adršpach - Pískovna pro 50 - 60 závodníků, žadatel Občanské sdružení - lukostřelecký klub Bows club "Chimera" se sídlem Voborníkova ul. 122, 503 01 Hradec Králové  
č.j. 381/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO České středohoří  
č.j. 382/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Milady Prchalové  
č.j. 383/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít za účelem provádění výchovných hospodářských opatření ve vybraných lesních porostech  
č.j. 384/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví žadatele  
č.j. 385/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

37.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České Středohoří podle § 43, § 26 odst. 1, písm. c) a § 26 odst. 1, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Moto Klub Bezinka Kamýk pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a pořádání motocyklových soutěží na území CHKO  
č.j. 410/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů